PJATK w Gdańsku – Najlepsza Niepubliczna Akademia Techniczno – Artystyczna w Polsce - kurs Adobe Illustrator CS6 | PJATK w Gdańsku

Adobe Illustrator CC

Nazwa kursu Adobe Illustrator CC
Liczba godzin 24
Mnemonik AILCC

 

OPIS
Założenia i cele Szkolenie Adobe Illustrator CC jest przeznaczone
dla wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć bardziej
profesjonalną przygodę z projektowaniem i edycją
grafiki wektorowej
Adresaci kursu Kurs jest prowadzony od poziomu zero. Idealny dla
przyszłych pracowników na stanowisku Grafik
Komputerowy.
Charakter kursu podstawowy
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy Polski/możliwe uzgodnienie kursu w jęz. angielskim
Kierownik kursu mgr Tomasz Kowalczyk, Certyfikowany Instruktor Adobe
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 8 godzin; Zajęcia praktyczne 16 godzin
Cena szkolenia Regularna cena szkolenia: 1750 PLN
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK
650PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Weekendy
Harmonogram spotkań Terminy do ustalenia po zebraniu się grupy
Charakter kursu Otwarty,
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczyDla firm istnieje możliwość modyfikacji programu szkolenia zgodnie z potrzebami firmy zamawiającej szkolenie.

 

WYMOGI
Treści programowe Wstęp1. Wprowadzenie do grafiki wektorowej
2. Formaty plików graficznych
3. Formaty plików wektorowych
4. Okno nowego dokumentu-pełne omówienie
5. Predefiniowane ustawienia nowego dokumenty
6. Zapisywanie własnych ustawień nowego
dokumentu-
tworzenie presetu
7. Omówienie Adobe Stock
8. Omówienie domyślnego wyglądu interface’u
programu Illustrator.9. Tworzenie i zapisywanie własnych przestrzeni
roboczych: dokowanie palet,zmiana układu
wyglądu.
10. Poruszanie się po przestrzeniach roboczych
oraz ich
resetowanie.
11. Omówienie nowego panelu
Properties/Właściwości
Narzędzia
1. Narzędzie selection tool
2. Narzędzie direct selection tool
3. Narzędzie lasso
4. Narzędzie pióro -wszystkie odmiany tego
narzędzia
5. Dodawanie usuwanie punktów kontrolnych
6. Curvature tool
7. Narzędzie do pisania-pełne omówienie
8. Ramki tekstowe, przepływanie tekstu
9. Zamiana tekstu na krzywe
10. Narzędzie linia,spirala, łuk, siatki polaryzacyjne
11. Narzędzie prostokąt, elipsa, gwiazda, wielokąt
12. Narzędzie pędzel oraz blob brush tool
13. Shaper tool, gładzik, ołówek, narzędzie
łączenie,
usuwanie ścieżek
14. Gumka, nożyczki, nóż
15. Obracanie i odbijanie obiektów
16. Skalowanie, ścinanie, zmiana kształtu
17. Narzędzie szerokość oraz narzędzia do
zniekształcania
ścieżek wektorowych
18. Narzędzie pinezka, free transform
19. Narzędzie shape builder
20. Narzędzie perspektywa
21. Siatka
22. Gradient-pełne omówienie narzędzia gradient
oraz
panelu gradient
23. Pipeta-pełne omówienie-kolor+tekst
24. Narzędzie blend tool
25. Sybole, praca z symbolami i tworzenie własnych
symboli
26. Narzędzie Graph
27. Narzędzie artboard tool
28. Slice tool
29. Live paint bucket
30. Zamykanie gap
31. Hand tool
32. Zoom tool
33. Praca z aplikacją Adobe Capture
Praca z kolorem
1. Panel color
2. Color guide
3. Panel próbki-omówienie różnych rodzajów
próbek4. Tworzenie własnych kolorów i próbek
5. Adobe Color themes
6. Tworzenie własnych zestawów kolorów za
pomocą
aplikacji Adobe Capture
7. Biblioteki kolorów
Pędzle
1. Tworzenie własnych pędzli
2. Zmiana właściwości oraz ustawienia pędzla
3. Różne rodzaje pędzla-artstyczny, rozpraszający,
bristle brush
Panele
1. Stroke
2. Gradient
3. Transparency-praca z maskami
4. Panel wygląd-praca z dodatkowymi obrysami
5. Efekty
6. Style graficzne
7. Panel warstw-praca z warstwami oraz
podwarstwami
8. Grupowanie warstw oraz obiektów,
9. Odcinanie, maska odcinania
10. Nowe narzędzie-Asset Export
11. Artboards
12. Biblioteki
13. Trasowanie
Inne
1. Filtry
2. Efekty
3. Praca ze zdjęciami
4. Pathfinder
5. Zapisywanie obrazu
6. Eksport grafiki
7. Grafika dla potrzeb internetu
8. Zapisywanie plików Ai oraz EPS
Opis ćwiczeń • Cyfrowa edycja obrazu
• Projektowanie praktyczne
• Projektowani materiałów do druku, video oraz www
Podstawowe środowiska i narzędzia Adobe Creative Cloud 2018
Współpraca Illustratora z Adobe Photoshop i Indesign
Uwaga – oprogramowanie w wersji ENG
Warunki zaliczenia Wykonanie ćwiczeń praktycznych
Świadectwa i certyfikaty Świadectwo uczestnictwa w kursie PJATK
Korzyści • Podniesienie atrakcyjności osoby kończącej kurs na rynku pracy
• Przygotowanie do Certyfikatu  ADOBE ACA
Nieodzowna wiedza poprzedzająca Umiejętność pracy w środowisku Windows
Pożądana wiedza poprzedzająca Podstawowa znajomość języka angielskiego będzie ułatwieniem
Wykaz literatury Adobe Illustrator CS/CC PL. Oficjalny podręcznik. Wyd. Helion

 

KONTAKT
Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs
Kontakt do celów organizacyjnych mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Facebook

Kursy Linux LPI

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl