Adobe Photoshop CC | PJATK w Gdańsku

Adobe Photoshop CC

 

Nazwa kursu Adobe Photoshop CC
Liczba godzin 24
Mnemonik APHCC

 

OPIS

Założenia i cele Szkolenie Adobe Photoshop jest przeznaczone dla wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę ze światem cyfrowej edycji obrazu.
Adresaci kursu Kurs jest prowadzony od poziomu zero. Idealny dla przyszłych pracowników na stanowisku Grafik Komputerowy.
Charakter kursu podstawowy
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy Polski/możliwe uzgodnienie kursu w jęz. angielskim
Kierownik kursu mgr Tomasz Kowalczyk, Certyfikowany Instruktor Adobe
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 10 godzin; zajęcia praktyczne 14 godzin
Cena szkolenia 1750 PLN
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom
i absolwentom PJATK
650 PLN

Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych

Termin, realizacja i harmonogram spotkań Do uzgodnienia
Charakter kursu Otwarty,
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

                                                       WYMOGI
Treści programowe
 • formaty plików
  • • powiększanie i skalowanie
   • zastosowanie grafiki wektorowej
   • dpi i ppi – różnice
   • modele barwne
   • tworzenie i zapisywanie nowego dokumentu
   • obszar roboczy – pojęcie artboard
   • palety narzędzi i ich organizacja
   • praca z linijkami i prowadnicami
   • ustawienia dokumentu
   • wybieranie obiektów, punktów i grup obiektów
   • transformacja i wyrównywanie
   • grupowanie obiektów.
   • rysowanie kształtów myszą
  • • rysowanie i edycja krzywych Beziera + omówienie
  • • palety kolorów, definicja własnych
  • • zmiana trybu kolorów i alarm przestrzeni kolorów
  • • wypełnianie obiektu gradientem
  • • wielokrotne rysowanie linii (nakładanie na ścieżki i grupy ścieżek)
  • • tworzenie bibliotek kolorów/gradientów
  • • edycja obrysu
  • • właściwości obrysu
  • • paleta warstw – organizacja w grupach, wyświetlanie, zaznaczanie, blokowanie
  • • organizacja obiektów w warstwach – przenoszenie, tworzenie nowych warstw
  • • przezroczystość
  • • łączenie i spłaszczanie.
  • • organizacja pracy
  • • Tekst na ścieżce, tekst w ścieżce
  • • tekst swobodny, tekst w obszarze
  • • właściwości tekstu – formatowanie
  • • rysowanie i edycja przy pomocy ołówka
  • • narzędzie wygładzania i usuwania
  • • wybór pędzla z palety pędzli
  • • Paleta Brushes – opcje pędzla tworzenie własnych pędzli.
  • • tworzenie i edycja ścieżek złożonych
  • • zmiany położenia obiektów w grupie
  • • zasady wycinania ścieżek złożonych
  • • automatyczne trasowanie
  • • przycinanie obiektów
  • • maskowanie tekstu
  • • tryby mieszania oraz efekty
  • • Zniekształcania
  • • Praca z symbolami
  • • praca z szablonami

 

Opis ćwiczeń • Cyfrowa edycja obrazu
• Projektowanie praktyczne
• Projektowanie materiałów do druku, video oraz www
Podstawowe środowiska i narzędzia Adobe Creative Cloud 2019
Współpraca Adobe Photoshop z Illustrator’em i Indesign
Uwaga – oprogramowanie w wersji ENG
Warunki zaliczenia Wykonanie ćwiczeń praktycznych
Świadectwa i certyfikaty Świadectwo uczestnictwa w kursie PJATK
Korzyści • Podniesienie atrakcyjności osoby kończącej kurs na rynku
pracy
Przygotowanie do Certyfikatu ADOBE ACA
Nieodzowna wiedza poprzedzająca Umiejętność pracy w środowisku Windows
Pożądana wiedza poprzedzająca Podstawowa znajomość języka angielskiego będzie ułatwieniem
Wykaz literatury Adobe Photoshop CC. Oficjalny podręcznik. Wyd. Helion

 

KONTAKT

Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs
Kontakt do celów organizacyjnych Dziekanat
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kurs Japońskiego

Facebook

 • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl