PJATK w Gdańsku – Najlepsza Niepubliczna Akademia Techniczno – Artystyczna w Polsce - kurs Agile Foundations | PJATK w Gdańsku

AGILE Foundations

 

Nazwa kursu Agile Foundations
Liczba godzin 16
Mnemonik AGILE-FON

 

OPIS
Założenia i cele Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze sposobem pracy zgodnie z podejściem Agile.
Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:
● Stosować podejście zwinne w swojej organizacji
● Wykorzystywać techniki zwinne dla poprawy efektywności
● Skuteczniej komunikować się w organizacji i z klientem
● Zwiększać wartość efektów własnej pracy
Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach tego kursu można traktować jako wstęp do przygotowania słuchacza do kursów: SCRUM-SM i SCRUM-PO.
Adresaci kursu Studenci, pracownicy i inne osoby, które zamierzają rozpocząć pracę z wykorzystaniem podejść zwinnych.
Charakter kursu podstawowy
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
wyGRAmy.co Postdata S.A.
Język wykładowy polski. Możliwe jest uzgodnienie realizacji kursu w języku angielskim lub rosyjskim
Kierownik kursu mgr Maria Lachowicz, wyGRAmy.co
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 4 godzin; Zajęcia praktyczne 12 godzin
Cena szkolenia  1490 PLN
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK
 500PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Termin rozpoczęcia: do uzgodnienia;
Planowana realizacja od poniedziałku do piątku
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty,
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe 1. Wartości AGILE
· Tradycyjne modele zarządzania
·  Manifest AGILE
2. Przegląd podejść zwinnych
· SCRUM
· Kanban
· Extreme Programminig
· Test Driven Development
· Inne
3. Trzy poziomy Agile w organizacji
· Technologie
· Organizacja pracy
· Kultura organizacyjna i aspekty miękkie
4. Współpraca z klientem
· Zmienność wymagań
· Skrócenie time to market
· Zaangażowanie klienta w proces wytwórczy
· Zarządzanie ryzykiem
5. Kontrakty Agile
· Zmiana paradygmatu
· Money for nothing, change for free
· Dobre praktyki konstruowania umów
· Agile w zamówieniach publicznych
6. Modele zmian
· Model Virginii Satir
· Kaizen – Kaikaku – Kakushin
7. Transformacja Agile w organizacji
· Model Virginii Satir
· Kaizen – Kaikaku – Kakushin
8. Zwinne dostarczanie produktów w kontekście zarządzania projektami
Opis ćwiczeń Podczas kursu uczestnicy będą realizować szereg ćwiczeń składających się na symulację biznesową, która rozwijać się będzie w miarę postępu kursu. Celem symulacji jest pokazanie, w jaki sposób omawiane metody, techniki, czy narzędzia podnoszą efektywność i organizację pracy.
Wszystkie ćwiczenia będą powiązane ze sobą – kolejne ćwiczenia będą następstwem bądź rozwinięciem poprzednich.
Ćwiczenia będą rozłożone w miarę równomiernie podczas kursu
i będą odpowiadały omawianym kolejno tematom.
Podstawowe środowiska i narzędzia
Warunki zaliczenia Rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru
Świadectwa i certyfikaty Świadectwo uczestnictwa w kursie PJATK i wyGRAmy.co
Korzyści Dzięki kursowi uczestnicy zyskają:
● sposoby na szybsze dostarczanie produktów lub usług
● techniki szybkiego reagowania na zmiany
● narzędzia do jasnej i czytelnej wizualizacji pracy
● podejście maksymalizujące wartość produktów dla klientów
● metody skutecznej organizacji pracy zespołu
Nieodzowna wiedza poprzedzająca Nie dotyczy
Pożądana wiedza poprzedzająca
Wykaz literatury Źródła:
1. http://wygramy.co/blog/
blog o m.in. AGILE, SCRUM, KANBAN
2. http://www.scrumguides.org/
do pobrania podręcznik SCRUM Guide (również po polsku)
3. https://www.scrum.org/ 
oficjalna strona z informacjami o SCRUM, testami itp.
4. http://www.poddrzewem.pl/ 
ważne informacje i blog
5. http://www.agile247.pl/
informacje i aktualności dotyczące AGILE i SCRUM

 

KONTAKT
Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs
Kontakt do celów organizacyjnych mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Facebook

Kursy Linux LPI

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl