Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa | PJATK w Gdańsku

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa03.10.2014, 14:07

thumb - euro msc cyberbezpBezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to wspólna odpowiedzialność !!

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa – Październik 2014 

European Cyber Security Month – ECSM 2014

W tym roku, w październiku, po raz  trzeci w Europie (drugi raz w Polsce) startuje europejska kampania propagująca szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni. W naszym serwisie bezpiecznymiesiac.pl,
już po raz drugi prezentujemy wydarzenia zainicjowane przez NASK w ramach kampanii ECSM. W ubiegłym roku ponad 20 000 użytkowników z Polski wzięło udział w wydarzeniach wpisujących się w kampanię bezpiecznego miesiąca.

Kampania ECSM realizowana jest z inicjatywy Komisji Europejskiej przy współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Na stronie cybersecuritymonth.eu znaleźć można mapę wydarzeń Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa, która prezentuje inicjatywy podejmowane w różnych krajach Unii Europejskiej (i nie tylko) skierowane do szerokiej rzeczy użytkowników cyberprzestrzeni. W Polsce partnerem kampanii jest NASK.
Zachęcamy do uczestnictwa!

Wydarzenia organizowane przez NASK w ramach Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa, prezentowane na stronie bezpiecznymiesiac.pl:

QUIZ WIEDZY O CYBERBEZPIECZEŃSTWIE
Sprawdź swoją wiedzę o Internecie.Quiz „Bezpieczeństwo w Internecie” jest skierowany do szerokiej grupy użytkowników Internetu. Ma na celu sprawdzenie podstawowej wiedzy związanej z bezpieczeństwem komputerowym i teleinformatycznym. Pytania zawarte w quizie weryfikują znajomość zagadnień poruszanych na łamach polskiej wersji biuletynu „OUCH!” Quiz dostępny na stronie http://bezpiecznymiesiac.pl oraz stronie projektu NISHA: http://nisha.cert.pl
KONFERENCJA SECURE 2014
Zdobądź najbardziej aktualną wiedzę
o bezpieczeństwie bezpośrednio od światowych ekspertów.
SECURE to doroczna konferencja, o najdłuższej tradycji w Polsce, poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa teleinformatycznego, której organizatorami są NASK i działający w jego strukturach zespół CERT Polska. Wydarzenie adresowane jest do administratorów, członków zespołów bezpieczeństwa oraz praktyków z tej dziedziny.
Więcej informacji:
www.secure.edu.pl
WYZWANIE HACKME
Wciel się w rolę pracownika zespołu reagowania na incydenty naruszające bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych.Uczestnicy zadania otrzymają fikcyjny zrzut ruchu sieciowego z jednego z komputerów znajdujących się w dużej, kluczowej z punktu widzenia gospodarki, firmie. Celem będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie jakie dane zostały wyekstrahowane z tej maszyny. Zadanie do wykonania zostanie ogłoszone
13 października. Dla najlepszych przewidziane są nagrody rzeczowe.
KONKURS NA ARTYKUŁY O TEMATYCE CYBERBEZPIECZEŃSTWA
Konkurs skierowany do osób, które publikują w sieci  (lub dopiero zamierzają to robić)Konkurs polega na przygotowaniu przez uczestnika oryginalnego artykułu poświęconego tematyce bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (zagrożenia dla  bezpiecznego korzystania z Internetu, dobre praktyki radzenia sobie z konkretnymi zagrożeniami, ciekawe odkrycia dotyczące słabości systemów bądź aplikacji
i sposoby przeciwdziałania im). Dla autorów najciekawszych artykułów przewidziane są nagrody rzeczowe.
KONKURS KURSOR 2.0
Konkurs skierowany do całej społeczności szkolnej – uczniów, rodziców, pedagogów, dyrektorów szkół.KURSOR 2.0 jest to projekt edukacyjny realizowany przez NASK oraz Fundację Nauka i Wiedza. Konkurs ma za zadanie wsparcie procesu bezpiecznego
i efektywnego wykorzystywania nowych technologii w szkole, a także podniesienie kompetencji uczniów w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych.
Więcej informacji:
http://bezpiecznymiesiac.pl,
www.kursor.edukator.pl

Więcej informacji o inicjatywach podejmowanych w naszym kraju w ramach Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa możemy znaleźć na stronach:
www.bezpiecznymiesiac.pl oraz www.nask.pl
https://twitter.com/CyberSecMonth

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kurs Japońskiego

Facebook

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl