Ogłoszenie o zapomodze | PJATK w Gdańsku

Ogłoszenie o zapomodze26.03.2020, 11:49

Szanowni Państwo,

w związku z epidemią koronawirusa część z Państwa znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. Jeśli ktoś z Państwa utracił źródło dochodów lub stracił je ktoś z najbliższej rodziny, mogą Państwo ubiegać się o zapomogę (jednorazowe bezzwrotne świadczenie).

  1. Wypełniają Państwo druk podania (wzór w załączniku).
  2. Kompletują Państwo dokumenty świadczące o pogorszeniu Państwa sytuacji: np. umowę o pracę czy umowę zlecenie (zawartą przed 1 marca 2020r) i wypowiedzenie, oświadczenie pracodawcy o zawieszeniu działalności (wyciąg z CEIDG) itp.
  3. Podanie i dokumenty należy zeskanować (zrobić zdjęcie) i przesłać (z emaila studenckiego) na adres  stypendia@pja.edu.pl  lub marzena.lasocka@pjwstk.edu.pl.
  4. Kiedy otrzymają Państwo (drogą emailową) decyzję o przyznaniu zapomogi, wysyłają Państwo w mailu zwrotnym informację, czy akceptują Państwo tę decyzję.
  5. Jeśli zapomoga nie zostanie przyznana, mogą Państwo odwołać się od tej decyzji do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (pismo wysyłają Państwo na jeden z podanych wyżej adresów email).

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres email  marzena.lasocka@pjwstk.edu.pl  lub  stypendia@pja.edu.pl .

Załącznik: wniosek o zapomogę – wzór

 

logo_male_aktualnosci

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kurs Japońskiego

Biuro Karier

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl