PJWSTK Gdańsk nową siedzibą IPI PAN | PJATK w Gdańsku

PJWSTK Gdańsk nową siedzibą IPI PAN21.01.2011, 11:35

Od czwartku, 13 stycznia 2011, na mocy porozumienia JM Rektora PJWSTK oraz Dyrekcji Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie, siedziba PJWSTK w Gdańsku jest również siedzibą gdańskiej filii IPI PAN.

Tym samym został zrealizowany kolejny etap bliskiej współpracy między obiema instytucjami – warto tu dodać, że pracownicy naukowi IPI PAN w Warszawie wnieśli ogromny wkład w utworzenie PJWSTK (najlepszym przykładem jest tu osoba dziekana Wydziału Informatyki, prof. dr. hab. Marka Bednarczyka.

IPI PAN jest jedyną instytucją naukową, która posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego z informatyki zarówno w zakresie nauk technicznych jak i matematycznych. W gdańskiej filii prowadzone są prace związane z zastosowaniem w praktyce metod sztucznej inteligencji, teorii współbieżności oraz prowadzenia obliczeń rozproszonych.


Współpraca pomiędzy jednostkami ma też wymiar praktyczny – IPI PAN (przy udziale gdańskiego PJWSTK) zrealizował niedawno projekt badawczo-rozwojowy dotyczący generowania tras poszukiwań rozbitków na morzu z wykorzystaniem algorytmu genetycznego. Ustalenie optymalnych wartości parametrów algorytmu realizowane było w sposób rozproszony na specjalistycznym serwerze kasetowym Intel Modular Server. Ten wysokiej klasy komputer składa się z 6 modułów dwuprocesorowych klasy Xeon (na każdym zamontowane jest 30GB pamięci RAM). Mimo niewielkich rozmiarów, jednostka ta dysponuje potężną mocą obliczeniową – w kompaktowej obudowie znajduje się bowiem aż 48 rdzeni obliczeniowych.


Po przeniesieniu gdańskiej siedziby IPI PAN do PJWSTK Gdańsk, wykorzystywany w projekcie superkomputer stanął w naszym ośrodku i będzie wykorzystywany do wspólnych prac naukowych i dydaktycznych. Studenci PJWSTK będą mieli szansę na realizację prac inżynierskich w obszarze prowadzenia obliczeń rozproszonych (cloud computing) oraz w dziedzinie wirtualizacji.

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kursy Linux LPI

Kurs Japońskiego

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl