UWAGA Studenci z dużą liczbą nieobecności! | PJATK w Gdańsku

UWAGA Studenci z dużą liczbą nieobecności!05.12.2012, 11:47

Studenci o podanych numerach indeksów :

9757

10861 !

11369

10365

10732

11029

10799

9729

11247

11007

proszeni są o zgłoszenie się w dniu 8 grudnia ( sobota) o godz. 12.00

oraz studenci  o nr 11145  i 8170 dnia  11.12. o godz. 13.00

do Prodziekana dr Stanisława Szejko w celu wyjaśnienia dużej ilości

nieobecności na zajęciach.

Przypominamy wszystkim, że zgodnie z punktem 6 paragrafu 10 Regulaminu Studiów:

„ Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności studenta, w ciągu semestru, nie powinna przekraczać 15% wszystkich zajęć z danego przedmiotu.”

Przypominamy także, że student ma obowiązek uczestniczenia nie tylko w zajęciach laboratoryjnych, ale także wykładach (patrz: ppkt. 2, pkt. 3, par. 5):

„Student jest zobowiązany do :

-  uczestniczenia w zajęciach teoretycznych i praktycznych organizowanych przez uczelnię zgodnie z obowiązującym go planem studiów i programem nauczania, w szczególności: wykładach, ćwiczeniach, zajęciach laboratoryjnych, seminariach, zajęciach projektowych”

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

CISCO

Kurs Japońskiego

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl