Wybory do Senatu PJWSTK | PJATK w Gdańsku

Wybory do Senatu PJWSTK10.06.2013, 13:06

Wybory przedstawicieli pracowników PJWSTK do Senatu

Uprzejmie informujemy, że w dniach 10-12 czerwca 2013 r. odbędą się wybory przedstawicieli pracowników PJWSTK do Senatu.
Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim oraz pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy.
Kandydaci będą wybierani w ramach trzech grup wyborczych:
1) czterech przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
2) dwóch przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich;
3) jeden przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami.
Kandydatury należy zgłaszać do 7 czerwca 2013 (piątek) do sekretariatu JM Rektora oraz sekretariatów Wydziałów Zamiejscowych w Gdańsku i Bytomiu.
W dniach wyborów w godz. 10:00-16:00, urny wyborcze oraz karty do głosowania
znajdować się będą w/w sekretariatach.
Serdecznie zapraszamy Państwa do głosowania oraz zgłaszania kandydatur.
Uczelniana Komisja Wyborcza.

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Biuro Karier

Facebook

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl