Zdolni z Pomorza – warsztaty tematyczne | PJATK w Gdańsku

Zdolni z Pomorza – warsztaty tematyczne23.09.2019, 10:17

Mamy przyjemność poinformować, że w projekcie „Zdolni z Pomorza-PJATK” planujemy uruchomienie warsztatów tematycznych.

Jest to nowa forma wsparcia, skierowana do grup uczniowskich, które chciałyby przekuć własne

zainteresowania naukowe z dziedziny informatyki w swój autorski projekt naukowy.

Zespoły projektowe powinny liczyć od 3 do 6 osób.

W konkursie mogą uczestniczyć tylko uczniowie objęci opieką przez Lokalne Centra Nauczania Kreatywnego.

Do konkursu można zgłaszać tylko oryginalne projekty badawcze, tj. takie, które nie były wcześniej

realizowane na potrzeby innego konkursu.

Zwycięskie zespoły zostaną wyłonione przez Komisję konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału

Zamiejscowego Informatyki PJATK w Gdańsku.

Wnioski aplikacyjne (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy wysłać w wersji elektronicznej (format pdf.)

na adres: mkobylinska@pjwstk.edu.pl, do dnia 30 września 2019 r.

Propozycje projektów uczniowskich muszą zawierać w szczególności następujące informacje:

1) temat projektu, opis projektu i jego planowane efekty (np. publikacja naukowa, algorytm,

prototyp urządzenia itp.),

2) skład osobowy zespołu i opis jego doświadczeń (udział w olimpiadach wiedzy, kółkach

naukowych, zrealizowane projekty naukowe itp.),

3) wstępny harmonogram realizacji projektu (musi obejmować okres do 30.11.2019 r.),

4) wstępny budżet projektu wraz z informacjami o wymaganych zakupach materiałów i

wyposażenia, jak również wskazanie zakresu oczekiwanego wsparcia ze strony PJATK (kwota

do 4 000,00 zł – o zasadności kosztów decyduje Komisja i opiekunowie zespołów

projektowych).

Najciekawsze projekty, które zostaną skierowane do realizacji otrzymają opiekuna spośród

pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i studentów PJATK.

W trakcie fazy realizacyjnej projektów uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w dodatkowych

zajęciach i warsztatach (3 zjazdy weekendowe w PJATK w Gdańsku). Część z zajęć będzie związana z

tematyką uczniowskich projektów naukowych.

 

Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

 

Planujemy także zorganizowanie zajęć dodatkowych z doradcą zawodowym i specjalistą od praw

własności intelektualnej. To właśnie w trakcie tych zajęć uczestnicy będą mieli możliwość przekonania

się, że sukces projektu naukowego w jednakowym stopniu zależy od poprawnej pracy i komunikacji w

grupie, umiejętnego rozwiązywania konfliktów, jak też od samego świetnego pomysłu. Zajęcia z

doradcą ds. praw własności intelektualnej umożliwią uczestnikom zapoznanie się z perspektywami

objęcia ochroną prawną rezultatów projektów, czy też pomogą zorientować się w perspektywach

komercjalizacji efektów prac badawczo-naukowych.

Po zakończeniu fazy realizacyjnej uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania przed

rówieśnikami swoich wyników na najbliższym spotkaniu akademickim w PJATK.

Warsztaty tematyczne mają za zadanie umożliwić uczniom udział w całym cyklu życia projektu

naukowego, od etapu aplikowania o grant badawczy (tak jak do instytucji publicznej, czy prywatnego

sponsora), przez fazę realizacyjną i prezentacyjną, aż do etapu komercjalizacji wyników badań

naukowych.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu pczapiewski@pjwstk.edu.pl lub pod

numerem telefonu 512 163 585.

Szczegóły w Regulaminie konkursu.

Zachęcamy do uczestnictwa!!!

Dokumenty do pobrania:

regulamin warsztatów 2019

oświadczenie uczestnika 1

oświadczenie uczestnika 2

oświadczenie po 4 tyg.

formularz danych

deklaracja

formularz wniosku

zdolni-nowi

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kursy Linux LPI

CISCO

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl