Gdańska PJWSTK na Targach Innowacji | PJATK w Gdańsku

Gdańska PJWSTK na Targach Innowacji02.11.2009, 18:10

W dniach 28-29 października odbyły się w Gdańsku V Targi Techniki i Innowacji Technicon 2009. Pośród wielu zaprezentowanych ciekawych i nowoczesnych rozwiązań był także system SARPA (Search and Rescue Path Analyzer). Jest to nowatorskie narzędzie służące do wspomagania morskich akcji ratowniczych i operacji poszukiwawczych, opracowane przez konsorcjum badawcze ze znaczącym udziałem gdańskiego ośrodka PJWSTK.

SARPA służy do wyznaczania optymalnych tras poszukiwawczych podczas trudnych operacji na pełnym morzu. System pozwala na uwzględnienie w planowaniu akcji wielu dynamicznych czynników takich jak dryf rozbitków, czy wpływ zmiennych warunków atmosferycznych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod obliczeniowych (w tym algorytmów genetycznych) możliwe jest wytyczanie znacznie lepszych ścieżek poszukiwań niż ma to miejsce w przypadku obecnie stosowanych rozwiązań. Przeprowadzone badania wykazały, że system SARPA zwiększa szansę powodzenia akcji o ponad 40%! SARPA jest wspierana przez zaawansowaną platformę do obliczeń rozproszonych DAC (Distributed Agent Computations – www.dacframe.org), która również jest rozwijana w gdańskim ośrodku PJWSTK.

Kierownikiem projektu SARPA jest Dziekan PJWSTK, prof. Marek Bednarczyk. Poza naszym ośrodkiem, w pracach badawczo-wdrożeniowych zaangażowane są: Instytut Podstaw Informatyki PAN, Akademia Marynarki Wojennej oraz gdyńska firma SolDevelo (www.soldevelo.com). Więcej informacji można uzyskać na stronie SARPA: http://www.sarpa.pl.

Tu znajduje się plik prezentacji SARPA (avi, 9 MB)SARPA.

technicon01b
technicon02b

================================

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

CISCO

Facebook

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl