Laboratorium Edukacyjne ECDL w PJWSTK Gdańsk | PJATK w Gdańsku

Laboratorium Edukacyjne ECDL w PJWSTK GdańskMamy przyjemność poinformować, że gdańska fila PJWSTK uzyskała certyfikację Laboratorium (207) do prowadzenia egzaminów (i kursów) Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – dla studentów i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na podstawie otrzymanej akredytacji możemy egzaminować w zakresie:
1. ECDL Core
2. ECDL Start

Kursy można powiązać z przerabianymi przedmiotami. W przypadku naszych studentów będą to zajęcia z administracji sieci, systemów operacyjnych czy wstępu do informatyki, natomiast w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych bazą jest przedmiot technologia informacyjna i/lub informatyka.

ECDL Core to pełny zakres kursu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence)) który zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych. Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:
1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
2. Użytkowanie komputerów
3. Przetwarzanie tekstów
4. Arkusze kalkulacyjne
5. Bazy danych
6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja
Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

ECDL Start – jest to certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów dostępnych w programie ECDL Core. Kandydat sam wybiera interesujące go moduły i zdaje z nich egzaminy dokładnie na takich samych zasadach jak w przypadku pełnego certyfikatu ECDL, potwierdzając je na karcie EKUK. Na certyfikacie ECDL Start będą wypisane nazwy modułów z których kandydat zdał egzaminy. Certyfikat ECDL Start stanowi otwarty etap potwierdzania umiejętności. Oznacza to, że umożliwia on uczestnikom kontynuowanie zdawania dalszych egzaminów z wykorzystaniem tej samej karty EKUK, w terminie 3 lat od rozpoczęcia pierwszego egzaminu. Z chwilą zdania wszystkich siedmiu egzaminów, kandydat uzyska prawo do pełnego certyfikatu ECDL i po wniesieniu odpowiedniej opłaty może wystąpić z wnioskiem o wydanie go do Polskiego Biura ECDL.

Więcej informacji na stronie http://www.ecdl.com.pl/

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kurs Japońskiego

Biuro Karier

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl