Przynależność do grup | PJATK w Gdańsku

Przynależność do grup01.03.2013, 11:33

podziałUwaga!

Studenci szczególnie studiów niestacjonarnych proszeni są o sprawdzenie swojej przynależności do grupy ćwiczeniowej, która mogła ulec zmianie.

Od semestru letniego 2012/2013 w wirtualnym dziekanacie będziecie Państwo przypisani do grup zapisanych nowym sposobem. Poniżej przykład:

Nr znaku

1

2

3

4

5

6

7

 

G

I

s

I

2

21

c

Poniżej kilka wskazówek jak rozszyfrować nowy zapis.

 1. 1.      Pierwszy znak, duża litera – lokalizacja studiów:
 • G – Gdańsk,

2. Drugi znak, duża litera – kierunek studiów:

 • I – Informatyka,
 • G – Grafika,

3.Trzeci znak, mała litera – tryb studiów:

 • s – stacjonarny,
 • n – niestacjonarny,

4. Czwarty znak – stopień studiów :

 • I – studia pierwszego stopnia,

5. Piąty znak liczba w systemie arabskim, określa semestr studiów (liczba od 1 do n, gdzie n to liczba semestrów dla danych studiów, określona przez program studiów).

 • 1 – 8 semestr studiów
 • ITN – grupa bez określenia semestru studiów

6. Szósty znak – dwucyfrowa liczba arabska określająca numer grupy, w którym pierwsza cyfra oznacza semestr, a druga faktyczny numer grupy

7. Ostatnim znakiem w grupie jest litera oznaczająca typ grupy:

 • w – wykładowa,
 • c – ćwiczeniowa,

 

 

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Biuro Karier

Kurs Japońskiego

 • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl