Studia II Stopnia na Wydziale Informatyki | PJATK w Gdańsku

Studia II Stopnia na Wydziale Informatyki09.09.2013, 12:07

studia_2_stopnia_AS

 

W związku z dużym zainteresowaniem uruchamianą specjalizacją

Inżynieria Gier Komputerowych

na studiach I stopnia, Dziekan Wydziału Informatyki PJWSTK w Gdańsku podjął decyzję o koncentracji energii na tym wyzwaniu.

W związku z tym, rekrutacja na studia II stopnia na rok akademicki 2014/ 2015

ZOSTAJE WSTRZYMANA

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

PJWSTK otwiera nabór na dwie nowe specjalności internetowych studiów II stopnia:

- Aplikacje Internetowe (AI)

- Analiza Systemowa (AS)

Studia prowadzone będą w ramach studiów internetowych realizowanych w Warszawie. Nowe specjalności i wybrane przedmioty kierunkowe prowadzone będą przez kadrę Wydziału Informatyki w Gdańsku oraz specjalistów z pomorskich firm branży IT.

Zajęcia realizowane będą w sposób łączący tradycyjne wykłady i ćwiczenia odbywające się w wybrane soboty lub niedziele na terenie PJWSTK w Gdańsku oraz zajęcia realizowane na odległość przez Internet. Zaliczenie niektórych przedmiotów odbywać się będzie w Warszawie.

Studia adresowane są do osób legitymujących się dyplomem studiów I stopnia na kierunku Informatyka oraz dziedzinach pokrewnych.

ZASADY STUDIOWANIA

Studia trwają 2 lata. W każdym z czterech semestrów student realizuje zajęcia z puli wykładów kierunkowych oraz wykładów z zakresu wybranej specjalności.

Poczynając od I semestru realizowane są również zajęcia seminaryjne, których celem jest przygotowanie pracy magisterskiej.

KOSZT STUDIÓW

Koszt studiów zostanie podany po wznowieniu rekrutacji.

ZASADY REKRUTACJI

W roku akademickim 2014/2015 rekrutacja nie będzie prowadzona.

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Nazwa Przedmiotu

Punkty ETCS

Forma zalicz.

Liczba godzin

I rok – I semestr

Jakość
oprogramowania

6

E/Z

32

Zaawansowane
programowanie

6

E/Z

32

Internetowe
aplikacje baz danych

6

E/Z

Seminarium 1

6

Z

16

Przedmioty
obowiązkowe dla różnych specjalizacji

Techniki
implementacji warstwy dostępu do danych dla języka Java                                                                   AI

6

E/Z

32

Analiza
systemowa                                                      AS

6

E/Z

32

I rok – II
semestr

Zarządzanie
projektem informatycznym

6

E/Z

32

Podstawy
systemów równoległych i rozproszonych 

6

E/Z

32

Projektowanie
i analiza usług sieciowych

6

E/Z

Seminarium 2

6

Z

16

Przedmioty
obowiązkowe dla różnych specjalizacji

Metody
i techniki testowania dla programistów          AI

6

E/Z

32

Prawne
i etyczne aspekty informatyki                         AS

6

E/Z

32

II rok – III
semestr

Wprowadzenie
do modelowania i symulacji

6

E/Z

32

Standardy
w zakresie systemów rozproszonych i baz danych

6

E/Z

32

Seminarium 3

6

Z

16

Wykład fakultatywny
1

6

E/Z

32

Przedmioty
obowiązkowe dla różnych specjalizacji

Zaawansowane technologie internetowe                     AI   

6

E/Z

32

Analiza biznesowa i
modelowanie procesów              AS

6

E/Z

32

II rok – IV
semestr

Niezawodność,
bezpieczeństwo, skalowalność  w syst.
rozproszonych

6

E/Z

32

Wykład
monograficzny:

Systemy
Informatyczne Zarządzania (Z
astosowania informatyki w
biznesie)

6

Z

16

Seminarium 4

6

Z

16

Wykład fakultatywny
2:

Sztuczna
inteligencja

6

E/Z

32

Złożenie pracy
dyplomowej

OPIS SPECJALNOŚCI:

 

APLIKACJE
INTERNETOWE

Przedmiotem nauczania są
teoria, technologie i narzędzia pozwalające na tworzenie nowoczesnych
aplikacji internetowych. Wśród omawianych zagadnień znajdują się techniki
rozproszone, architektury wykorzystujące symetryczne modele komunikacji (np.
WebSockets), a także używane w zastosowaniach webowych techniki
programowania równoległego oraz technologie agentowe.

Studenci zapoznają się
z możliwościami oferowanymi przez współczesne systemy baz danych oraz
metodami ich wykorzystania na potrzeby aplikacji internetowych. Poza bazami
relacyjnymi omawiane są również bazy typu NoSQL – zarówno w modelu
scentralizowanym, jak i rozproszonym. Poruszane są zagadnienia związane
z jakością oprogramowania oraz przedstawiane metody i techniki
testowania programów.

Główną platformą
wykorzystywaną podczas zajęć jest środowisko maszyny wirtualnej JVM oraz
narzędzia i technologie z nią związane.

ANALIZA
SYSTEMOWA

Specjalność
Analiza Systemowa poświęcona jest szerokiemu obszarowi zagadnień, które wiążą
się z przekształcaniem potrzeb i oczekiwań klientów na wymagania stawiane
produktom informatycznym. Realizując program specjalności studenci nabywają
gruntowną wiedzę na temat metod i technik pozyskiwania wymagań, ich modelowania
i specyfikowania oraz przekazywania efektów swojej pracy kolejnym zespołom
uczestniczącym w cyklu produkcji systemów informatycznych.

W szczególności studenci
ugruntowują i rozwijają wiedzę i umiejętności z zakresu analizy

i projektowania systemów informatycznych przy użyciu języków UML, SysML, BPMN,

w powiązaniu z innymi aspektami inżynierii oprogramowania – strategiami
wytwarzania, integracji i ewolucji systemów, zarządzania przedsięwzięciem
informatycznym, jakością oprogramowania.

W programie przewidziano
zajęcia z zakresu szeroko rozumianej analizy biznesowej,

w szczególności – modelowania oraz opisu różnych aspektów działań prowadzonych
przez organizacje gospodarcze. Zdobyta wiedza pozwoli na identyfikację potrzeb
biznesowych organizacji w zakresie wdrażania technologii IT jak również
określanie rozwiązań systemowych, jakie powinny być wdrażane w celu
rozwiązywania zidentyfikowanych problemów. Absolwenci specjalności winni też
dobrze rozumieć prawne i społeczne aspekty przedsięwzięć informatycznych oraz
umieć uwzględnić w podejmowanych projektach wzajemny wpływ przedsięwzięć i
systemów informatycznych oraz otaczającego je środowiska, społeczności i
jednostek.

Zajęcia odbywające się w
ramach przedmiotów specjalizacyjnych wspierane są przez zaawansowane środowiska
narzędziowe (m.in. Enterprise Architect, Software Project Auditor) i
współprowadzone przez specjalistów z przemysłu i jednostek gospodarczych.
Umożliwia to studentom zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem przekazywanej
wiedzy, także poprzez odwołania do codziennej pracy analityków systemowych.

KONTAKT:

e-mail: mgr-gdansk@pjwstk.edu.pl lub telefon 58 683 59 87, 58 683 59 75, tel. kom. 512-957-767

 

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kursy Linux LPI

Biuro Karier

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl