“Wolnomularstwo w obiektywie” Konkurs Instytutu Sztuki Królewskiej. | PJATK w Gdańsku

“Wolnomularstwo w obiektywie” Konkurs Instytutu Sztuki Królewskiej.31.07.2015, 17:51

konkurs

masonry

Zarząd Stowarzyszenia Instytut Sztuka Królewska w Polsce zaprasza wszystkie osoby zainteresowane historią,
tradycją, jak i dniem współczesnym wolnomularstwa, zarazem miłośników fotografii różnych dziedzin i kategorii: dokumentalnej, reportażowej lub artystycznej, profesjonalnej lub amatorskiej, do udziału w konkursie fotograficznym.

Konkurs zostaje otwarty w dniu jego ogłoszenia w trzech równorzędnych kategoriach:

1. Sztuka Królewska w moim obiektywie, czyli subiektywne spojrzenie na masonerię.
2. Zabytki wolnomularstwa na ziemiach polskich – dokumentacja.
3. Wolnomularstwo – reportaż.

Liczba prac fotograficznych, jakie można nadesłać na konkurs, wynosi w kategoriach pierwszej i drugiej – siedem,
a w przypadku kategorii trzeciej, czyli reportażu – piętnaście.

Prace należy nadsyłać na nośnikach elektronicznych (płyty CD, DVD, pendrive) na adres Instytutu:
ul. Sulkiewicza 7 lok. 16, 00-758 Warszawa, w formie przesyłki zawierającej:
1. oznaczony kodem lub pseudonimem nośnik cyfrowy oraz
2. kopertę z danymi osobowymi Autora: imieniem, nazwiskiem, adresem kontaktowym, adresem e-mail,
telefonem, a także listą zgłoszonych do konkursu fotografii wraz z ich opisem (tytuł, miejsce, informacje dodatkowe
na temat obiektu lub okoliczności wykonania zdjęcia). Wszystkie fotografie zgłoszone do konkursu winy być
oznaczone kodem lub pseudonimem.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania prac konkursowych mija 30 września 2015 roku. Ogłoszenie wyników
konkursu nastąpi do 31 października 2015 roku.

Przyznane zostaną trzy równorzędne Nagrody Główne, po jednej w każdej kategorii, w formie pucharu
wolnomularskiego z okolicznościową inskrypcją oraz Dyplomu, a także po dwa Wyróżnienia w każdej kategorii
w postaci książki oraz Dyplomu.

Skład zespołu jurorskiego ogłoszony zostanie we wrześniu 2015 roku. Wszystkie nagrodzone oraz wyróżnione prace
zaprezentowane zostaną na specjalnej wystawie zatytułowanej Sztuka Królewska w obiektywie, której czas i miejsce
ogłoszone będzie wraz z wynikami konkursu.

Warszawa, 15 czerwca 2015 r.
W imieniu Zarządu Instytutu Sztuka Królewska w Polsce – prof. Tadeusz Cegielski

Więcej informacji na stronach Instytutu: http://sztukakrolewska.pl/instytut-sztuka-krolewska-w-polsce/

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kursy Linux LPI

Facebook

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl