Kursy i szkolenia informatyczne | PJATK w Gdańsku

Analiza biznesowa

Nazwa kursu Analiza biznesowa
Liczba godzin 16
Mnemonik ABIZ

 

OPIS
Założenia i cele Celem kursu jest zapoznanie uczestników z procesem analizy biznesowej oraz określenie roli analityka biznesowego w organizacji.
Uczestnicy kursu poznają rolę analityka biznesowego w zarządzaniu procesami biznesowymi organizacji, w szczególności w procesach identyfikowania, modelowania i optymalizowania procesów. Ponadto poznają rolę analityka w określaniu potrzeb i wymagań biznesowych organizacji względem rozwiązań informatycznych.
Zajęcia praktyczne obejmują modelowanie procesów przy zastosowaniu notacji BPMN.
Adresaci kursu Osoby zajmujące lub planujące zająć stanowisko analityka biznesowego, podejmujące zagadnienia analizy przedsiębiorstwa, także te, pracujące na styku analizy biznesowej i systemowej.
Charakter kursu średniozaawansowany
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy polski
Kierownik kursu dr Bartosz Marcinkowski
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 6 godzin; Zajęcia praktyczne 10 godzin
Cena szkolenia  1650 PLN
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK
 650 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Termin rozpoczęcia: po skompletowaniu grupy
Realizacja: cały dzień
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty,
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe 1. Wprowadzenie do analizy biznesowej
· Analiza biznesowa w ujęciu informatycznym
· Ramowy proces analizy biznesowej
· Techniki analizy biznesowej
· Wymagania biznesowe
· Miejsce i rola analityka biznesowego w organizacji oraz w projekcie
2. Problem biznesowy a proces biznesowy
· Organizacja procesowa
· Otoczenie biznesowe organizacji, udziałowcy
· Określanie problemów biznesowych
· Istota procesu
· Związki między problemami a procesami biznesowymi
3.  Procesy biznesowe
· Identyfikacja procesów
· Klasyfikacja procesów
· Cykl życia procesu biznesowego
· Optymalizacja procesów
· Czynności analityka biznesowego
4. Modelowanie procesów
· Modele i modelowanie
· Cele modelowania procesów
· Modelowanie stanu bieżącego a docelowego
· Modele a wymagania biznesowe
· Zagrożenia w modelowaniu procesów
5. Modelowanie procesów – warsztaty
· Wprowadzenie do notacji BPMN
· Modelowanie procesów
· Optymalizacja procesów
Opis ćwiczeń Ćwiczenia będą obejmowały:
· zapoznanie z notacją BPMN,
· analizę biznesową organizacji pod kątem identyfikacji jej głównych problemów biznesowych,
· identyfikacja oraz zamodelowanie wybranych procesów biznesowych analizowanej organizacji przy wykorzystaniu notacji BPMN.
Podstawowe środowiska i narzędzia Narzędzie CASE – Enterprise Architect Pro.
Warunki zaliczenia Wykonanie ćwiczeń praktycznych
Świadectwa i certyfikaty Świadectwo ukończenia kursu PJATK
Korzyści Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:
· określać etapy procesu analizy biznesowej,
· określać rolę i obowiązki analityka biznesowego w  projekcie informatycznym,
· identyfikować oraz modelować procesy biznesowe w organizacji, a także identyfikować na ich podstawie wymagania względem rozwiązań informatycznych.
Nieodzowna wiedza poprzedzająca
Pożądana wiedza poprzedzająca Doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwie będzie pewnym handicapem
Wykaz literatury The Guide to the Business Analysis Body of Knowledge, ver.3.0, International Institute of Business Analysis.

 

KONTAKT
Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs
Kontakt do celów organizacyjnych Anna Łosik
Ewa Zaleska-Chrobak
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

 

Zapisz się

 

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Biuro Karier

Kurs Japońskiego

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl