Kursy i szkolenia informatyczne | PJATK w Gdańsku

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL – poziom średniozaawansowany

Nazwa kursu Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL – poziom średniozaawansowany
Liczba godzin 16
Mnemonik MSEX2

 

OPIS
Założenia i cele Celem szkolenia jest poznanie zaawansowanych funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego, takich jak praca z listami danych, formatowanie warunkowe, nadzór nad poprawnością danych, obszary nazwane, funkcje złożone, sortowanie i filtrowanie danych, tabele i wykresy przestawne, ochrona arkusza, wymiana danych z innymi aplikacjami.
Adresaci kursu Szkolenie jest adresowane do średnio zaawansowanych użytkowników Excela, którzy już z niego korzystają, ale chcą poznać nowe funkcje i możliwości programu.
Charakter kursu średniozaawansowany
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy polski
Kierownik kursu mgr Karol Adamczyk
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 4h, Zajęcia praktyczne 12h
Cena szkolenia 1290 PLN
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK
490 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Termin rozpoczęcia: po skompletowaniu grupy
Realizacja  w dnia robocze po godzinie 16:00
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty,
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe 1. Nadzór nad poprawnością: poprawność danych, ochrona arkusza i skoroszytu, komentarze.
2. Formuły i funkcje: adresowanie względne i bezwzględne, obszary nazwane, funkcje daty i czasu, funkcje logiczne, funkcje matematyczne, funkcje finansowe, funkcje statystyczne, funkcje wyszukiwania i adresu, funkcje tekstowe.
3. Formatowanie warunkowe.
4. Formularze.
5. Sortowanie danych i filtry: wykorzystanie autofiltrów, filtry zaawansowane.
6. Sumy częściowe.
7. Podstawowa walidacja danych (wybór z list rozwijanych).
8. Praca z wykresami: typy wykresów i określanie źródeł danych,
9. formatowanie wykresów.
10. Drukowanie i jego opcje: przygotowywanie arkusza do druku.
11. Zarządzanie skoroszytami: tworzenie i organizacja skoroszytów,
12. szablony skoroszytów, odnośniki między skoroszytami.
13. Tabele przestawne i wykresy przestawne: sortowanie i filtrowanie wykresu przestawnego.
Opis ćwiczeń Ćwiczenia z arkusza kalkulacyjnego MS Excel odbędą się w postaci interakcyjnej na bazie przygotowanych dla słuchaczy materiałów obejmujących zagadnienia wymienione w treści programowej kursu. Każdy słuchacz wykonuje ćwiczenia na indywidualnym stanowisku komputerowym.
Podstawowe środowiska i narzędzia MS Office: Excel
Warunki zaliczenia Wykonanie ćwiczeń praktycznych
Świadectwa i certyfikaty Świadectwo PJATK ukończenia kursu
Korzyści Poznanie zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego MS Excel
Nieodzowna wiedza poprzedzająca Znajomość podstawowych operacji arkusza kalkulacyjnego MS Excel
Pożądana wiedza poprzedzająca
Wykaz literatury Materiały dydaktyczne zostaną udostępnione szkolonym

 

KONTAKT
Strona kursu  
Kontakt do prowadzących kurs  
Kontakt do celów organizacyjnych Dziekanat
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

CISCO

Kurs Japońskiego

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl