Kursy i szkolenia informatyczne | PJATK w Gdańsku

CISCO CCNA sem. 3

Program kursu

Nazwa kursu CCNA  sem.3 v 7   Sieci firmowe, bezpieczeństwo i automatyzacja Liczba godzin   44
Mnemonik CCNA s3

 

1. Opis
Założenia i cele  CCNA sem.3 v 7  jest trzecim kursem w zalecanej kolejności  przygotowującym do egzaminu CCNA 200-301
 
Adresaci kursu Studenci, osoby dorosłe pracujące w branży IT lub myślący o przebranżowieniu , uczniowie szkół średnich ostatnich lat nauki
Poziom kursu średniozaawansowany
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy polski
Kierownik kursu mgr inż. Agata Śledzińska
Plan godzinowy 

 

 

wykłady 16 h
zajęcia praktyczne 28 h
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Cena szkolenia 1490 PLN
Cena szkolenia po zniżceZniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK 650 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Termin rozpoczęcia: do uzgodnienia; najbliższy możliwy:luty

2020

Realizacja: godziny popołudniowe w dni powszednie

Harmonogram spotkań
Charakter kursu OtwartyIstnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy
2. Wymogi
Treści programowe
 • Koncepcja routingu jednoobszarowego OSPFv2
 • Konfiguracja OSPFv2 jednoobszarowy
 • Koncepcja WAN
 • Koncepcja bezpieczeństwa sieci
 • Koncepcja list ACL
 • Konfiguracja ACL dla IPv4
 • NAT dla Ip v4
 • VPN i IPSec
 • QoS
 • Zarządzanie siecią
 • Projektowanie sieci
 • Rozwiązywanie problemów z siecią
 • Virtualizacja w sieci
 • Automatyzacja sieci

 

Opis ćwiczeń
 • Ćwiczenia  praktyczne
 •  Ćwiczenia interaktywne
 •  Ćwiczenia w symulatorze do budowania sieci Packet Tracer
 •  Narzędzia do ćwiczenia wprowadzania

komend Cisco IOS

Podstawowe środowiska i narzędzia
 • Packet Tracer – wersja aktualna
 • Routery 1941 lub wyższe
 • Przełączniki 960 z systemem Cisco IOS 15
 • Stacje robocze z dowolnym systemem operacyjnym -zalecany aktulany Windows
 • Dostęp “na zawsze” do materiałów szkoleniowych i ich aktualizacji  na portalu szkoleniowym cisco.netacada.com

 

Warunki zaliczenia
 • 1  egzamin końcowy z pulą pytań testowych
 • 1 egzamin końcowy praktyczny
Świadectwa i certyfikaty Certyfikat Akademii Cisco sem III “ Skalowanie sieci “ zawierający opis wszystkich umiejętności osiągniętych w trakcie semestru
Korzyści
 • Przygotowanie do Certyfikatu CCNA 200-301
 • Dostęp “na zawsze” do materiałów szkoleniowych i ich aktualizacji  na portalu szkoleniowym cisco.netacada.com
 • Dostęp “ na zawsze “ do innych pokrewnych szkoleń typu Linux, IoE , Biznes w branży IT, Programowanie w Python, C, C++
Nieodzowna wiedza poprzedzająca Zakres materiału CCNA sem 1-2 wersja aktualna 
Pożądana wiedza poprzedzająca Mile widziana znajomość języka angielskiego 
Wykaz literatury
 • Literatura podstawowa: Nie wymagana, materiały szkoleniowe na portalu cisco.netacada.com
 • Literatura uzupełniająca: Adam Józefik  “CCNA 200-120 Zostań administratorem sieci komputerowych Cisco”
Kontakt dla celów organizacyjnych mail: gdansk@pja.edu.pl                            tel. 58 6835987
strona kursu cisco.netacad.net

 

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kurs Japońskiego

CISCO

 • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl