Kursy i szkolenia informatyczne | PJATK w Gdańsku

CISCO CCNA sem 3 Skalowanie sieci

 

Nazwa kursu CISCO CCNA sem 3 Skalowanie sieci
Liczba godzin 44
Mnemonik CCNA s3

 

OPIS
Założenia i cele Cisco CCNA®Routing and Switching jest piątym głównym wydaniem  programu CCNA Cisco Networking Academy®.
„Skalowanie sieci„ jest trzecim kursem w zalecanej kolejności  przygotowującym do egzaminu ICND2
Adresaci kursu Studenci, osoby dorosłe pracujące w branży IT lub myślący o przebranżowieniu , uczniowie szkół średnich ostatnich lat nauki
Charakter kursu średniozaawansowany
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy polski
Kierownik kursu mgr inż. Agata Śledzińska
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 16 godzin; Zajęcia praktyczne 28 godzin
Cena szkolenia 1490 PLN
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK
650 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Start kursu: po skompletowaniu grupy
Realizacja: godziny popołudniowe w dni powszednie
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty,
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe • Podstawy technologii przełączania w sieciach LAN
◦ Nadmiarowość w sieciach LAN
◦ Agregacja łączy
• Technologie routingu IP
◦ Wieloobszarowy OSPF
◦ EIGRP – zawansowane konfiguracje i rozwiązywanie problemów
Opis ćwiczeń • Ćwiczenia  praktyczne
• Ćwiczenia interaktywne
• Ćwiczenia w symulatorze do budowania sieci Packet Tracer
• Narzędzia do ćwiczenia wprowadzania komend Cisco IOS
Podstawowe środowiska i narzędzia • Packet Tracer – wersja aktualna
• Routery 1941 lub wyższe
• Przełączniki 960 z systemem Cisco IOS 15
• Stacje robocze z dowolnym systemem operacyjnym -zalecany aktualny Windows
• Dostęp “na zawsze” do materiałów szkoleniowych i ich aktualizacji  na portalu szkoleniowym cisco.netacada.com
Warunki zaliczenia • 1  egzamin końcowy z pulą pytań testowych
• 1 egzamin końcowy praktyczny
Świadectwa i certyfikaty Certyfikat Akademii Cisco sem III “ Skalowanie sieci “ zawierający opis wszystkich umiejętności osiągniętych w trakcie semestru
Korzyści • Przygotowanie do Certyfikatu ICND1
• Dostęp “na zawsze” do materiałów szkoleniowych i ich aktualizacji  na portalu szkoleniowym cisco.netacada.com
• Dostęp “ na zawsze “ do innych pokrewnych szkoleń typu Linux, IoE , Biznes w branży IT
Nieodzowna wiedza poprzedzająca Zakres materiału CCNA sem 1-2 wersja aktualna
Pożądana wiedza poprzedzająca Mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
Wykaz literatury Literatura podstawowa:
Nie wymagana, materiały szkoleniowe na portalu cisco.netacada.com
Literatura uzupełniająca:
Adam Józefiok  “CCNA 200-120 Zostań administratorem sieci komputerowych Cisco”

 

KONTAKT
Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs
Kontakt do celów organizacyjnych Anna Łosik
Ewa Zaleska-Chrobak
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Biuro Karier

CISCO

  • © 2019 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl