Kursy i szkolenia informatyczne | PJATK w Gdańsku

CISCO CCNA sem 3 Skalowanie sieci

Program kursu

 

Nazwa kursu

CCNA sem 3

Skalowanie sieci

 

Liczba godzin

  44
Mnemonik CCNA s3  

 

1. Opis
Założenia i cele

 

Cisco CCNA®Routing and Switching jest piątym głównym wydaniem  programu CCNA Cisco Networking Academy®.

„Skalowanie sieci” jest trzecim kursem w zalecanej kolejności  przygotowującym do egzaminu ICND2

 

Adresaci kursu Studenci, osoby dorosłe pracujące w branży IT lub myślący o przebranżowieniu , uczniowie szkół średnich ostatnich lat nauki
Poziom kursu średniozaawansowany
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy polski
Kierownik kursu mgr inż. Agata Śledzińska
Plan godzinowy

 

 

 

wykłady 16 h
zajęcia praktyczne 28 h
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Cena szkolenia 1490 PLN
Cena szkolenia po zniżce

Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK

650 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Start kursu: po skompletowaniu grupy
Realizacja: godziny popołudniowe w dni powszednie
Harmonogram spotkań  
Charakter kursu Otwarty

Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

2. Wymogi
Treści programowe
 • Podstawy technologii przełączania w sieciach LAN

◦   Nadmiarowość w sieciach LAN

◦   Agregacja łączy

 

 • Technologie routingu IP

◦   Wieloobszarowy OSPF

◦   EIGRP – zawansowane konfiguracje i rozwiązywanie problemów

 

Opis ćwiczeń
 • Ćwiczenia  praktyczne
 •  Ćwiczenia interaktywne
 •  Ćwiczenia w symulatorze do budowania sieci Packet Tracer
 •  Narzędzia do ćwiczenia wprowadzania

komend Cisco IOS

Podstawowe środowiska i narzędzia
 • Packet Tracer – wersja aktualna
 • Routery 1941 lub wyższe
 • Przełączniki 960 z systemem Cisco IOS 15
 • Stacje robocze z dowolnym systemem operacyjnym -zalecany aktulany Windows
 • Dostęp “na zawsze” do materiałów szkoleniowych i ich aktualizacji  na portalu szkoleniowym cisco.netacada.com

 

Warunki zaliczenia
 • 1  egzamin końcowy z pulą pytań testowych
 • 1 egzamin końcowy praktyczny
Świadectwa i certyfikaty Certyfikat Akademii Cisco sem III “ Skalowanie sieci “ zawierający opis wszystkich umiejętności osiągniętych w trakcie semestru
Korzyści
 • Przygotowanie do Certyfikatu ICND2
 • Dostęp “na zawsze” do materiałów szkoleniowych i ich aktualizacji  na portalu szkoleniowym cisco.netacada.com
 • Dostęp “ na zawsze “ do innych pokrewnych szkoleń typu Linux, IoE , Biznes w branży IT
Nieodzowna wiedza poprzedzająca Zakres materiału CCNA sem 1-2 wersja aktualna

 

Pożądana wiedza poprzedzająca Mile widziana znajomość języka angielskiego

 

Wykaz literatury
 • Literatura podstawowa: Nie wymagana, materiały szkoleniowe na portalu cisco.netacada.com
 • Literatura uzupełniająca: Adam Józefik  “CCNA 200-120 Zostań administratorem sieci komputerowych Cisco”
Kontakt dla celów organizacyjnych Dziekanat PJATK w Gdańsku
mail: gdansk@pja.edu.pl                            tel. 58 6835987
 

 

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kurs Japońskiego

Kursy Linux LPI

 • © 2019 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl