Kursy i szkolenia informatyczne | PJATK w Gdańsku

CISCO CCNA-1

 

Nazwa kursu CISCO CCNA sem 1 Wprowadzenie do sieci
Liczba godzin 44
Mnemonik CCNA s1

 

OPIS
Założenia i cele Cisco CCNA ® Routing and Switching jest piątym głównym wydaniem  programu CCNA Cisco Networking Academy ®.
“Wprowadzenie do sieci  “ jest pierwszą częścią szkolenia przygotowującą do egzaminu ICND1 I INND2
Adresaci kursu Studenci, osoby dorosłe pracujące w branży IT lub myślący o przebranżowieniu , uczniowie szkół średnich ostatnich lat nauki
Charakter kursu średniozaawansowany
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy polski
Kierownik kursu mgr inż. Agata Śledzińska
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 16 godzin; Zajęcia praktyczne 24 godzin
Cena szkolenia 1490 PLN
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK
650 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Planowane rozpoczęcie: po skompletowaniu grupy
Realizacja: godziny popołudniowe w dni powszednie
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty,
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe • Działanie Sieci i Danych IP
·Rozpoznawanie urządzeń sieciowych i mediów
·Dobieranie komponentów sieciowych do podanej specyfikacji sieci
·Cel i podstawowe działanie protokołów modelu OSI i TCP/IP
·Analiza przepływu danych w sieci
• Implementacja małej sieci opartej na przełączniku
·Opis technologii i metod dostępu danych do medium w sieciach Ethernet
·Konfiguracja przełącznika z możliwością zdalnego dostępu do zarządzania
·Sprawdzanie stanu sieci
• Adresowanie IP v4/v6
·Działanie i konieczność wykorzystania prywatnych i publicznych adresów IP v 4.0
·Rodzaje adresów IP v6.0 a IP v 4.0
·Opisy wymagań technologicznych jednoczesnego działania IP v4 i IP v6
·Określanie odpowiedniego schematu adresowania IPv4 przy użyciu VLSM oraz IP v6 w celu spełnienia wymagań sieci LAN/WAN
• Technologie routingu IP
·Podstawowa konfiguracja routera wykorzystując CLI
·Utrzymywanie bezpieczeństwa sieci
·Routing – sieci  bezpośrednio podłączone, tablica routingu
• Usługi IP
·Podział sieci IP v4 na podsieci
·Dobrze znane protokoły i usługi warstwy aplikacji
Opis ćwiczeń Ćwiczenia wykorzystujące różne kombinacje routerów 1941 (ISR G2) i przełączników 2960 z systemem Cisco IOS® 15
Sieciowe ćwiczenia badawcze
Prezentacje wideo
Ćwiczenia  w symulatorze do budowania sieci Packet Tracer
Podstawowe środowiska i narzędzia Packet Tracer – wersja aktualna
Routery 1941 lub wyższe
Przełączniki 960 z systemem Cisco IOS 15
Stacje robocze z dowolnym systemem operacyjnym -zalecany aktualny Windows
Dostęp “na zawsze” do materiałów szkoleniowych i ich aktualizacji  na portalu szkoleniowym cisco.netacada.com
Warunki zaliczenia 1  egzamin końcowy z pulą pytań testowych
1 egzamin końcowy praktyczny
Świadectwa i certyfikaty Certyfikat Akademii Cisco sem  I “Wprowadzenie do sieci “ zawierający opis wszystkich umiejętności osiągniętych w trakcie semestru
Korzyści Przygotowanie do Certyfikatu ICND1
Dostęp “na zawsze” do materiałów szkoleniowych i ich aktualizacji  na portalu szkoleniowym cisco.netacada.com
Dostęp “ na zawsze “ do innych pokrewnych szkoleń typu Linux, IoE , Biznes w branży IT
Nieodzowna wiedza poprzedzająca Niewymagana
Pożądana wiedza poprzedzająca Mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
Wykaz literatury Literatura podstawowa:
Nie wymagana, materiały szkoleniowe na portalu cisco.netacada.com
Literatura uzupełniająca:
Adam Józefik  “CCNA 200-120 Zostań administratorem sieci komputerowych Cisco”

 

KONTAKT
Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs
Kontakt do celów organizacyjnych Dziekanat
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Biuro Karier

Facebook

  • © 2019 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl