Kursy i szkolenia informatyczne | PJATK w Gdańsku

CISCO CCNA sem. 2

 

Nazwa kursu CCNA sem. 2  v7.0  Podstawy routingu, switching i sieci bezprzewodowe
Liczba godzin 44
Mnemonik CCNA s2

 

OPIS
Założenia i cele CCNA sem.2 v7.0 jest drugą  częścią szkolenia przygotowującą do egzaminu CCNA 200-301
Adresaci kursu Studenci, osoby dorosłe pracujące w branży IT lub myślący o przebranżowieniu , uczniowie szkół średnich ostatnich lat nauki
Charakter kursu średniozaawansowany
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy polski/angielski
Kierownik kursu mgr inż. Agata Śledzińska
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 16 godzin; Zajęcia praktyczne 28 godzin
Cena szkolenia 1490 PLN
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK
650 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Termin rozpoczęcia: do uzgodnienia; najbliższy możliwy: luty 2020

Realizacja: godziny popołudniowe w dni powszednie

Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty,
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe  

 • Podstawowa konfiguracja urządzeń sieciowych
 • Koncepcja przełączania
 • VLANs
 • Inter-VLAN routing
 • STP
 • Etherchannel
 • DHCP v4
 • Koncepcja DHCPv6 i SLACC
 • Koncepcja FHRP
 • Bezpieczeństwo sieci LAN
 • Konfiguracja bezpieczeństwa switcha
 • Koncepcja WLAN
 • Konfiguracja WLAN
 • Koncepcja routingu
 • Routing statyczny
 • Rozwiązywanie problemów routingu statycznego i dynamicznego
Opis ćwiczeń • Ćwiczenia wykorzystujące różne kombinacje routerów 1941 (ISR G2) i przełączników 2960 z systemem Cisco IOS® 15 16 sieciowych ćwiczeń badawczych
•  Ćwiczenia w symulatorze do budowania sieci Packet Tracer
•  Interaktywne ćwiczenia  rozmieszczone w całym kursie
•  Narzędzia do wprowadzania komend Cisco IOS
Podstawowe środowiska i narzędzia • Packet Tracer – wersja aktualna
• Routery 1941 lub wyższe
• Przełączniki 960 z systemem Cisco IOS 15
• Stacje robocze z dowolnym systemem operacyjnym -zalecany aktualny Windows
• Dostęp “na zawsze” do materiałów szkoleniowych i ich aktualizacji  na portalu szkoleniowym cisco.netacada.com
Warunki zaliczenia • 1  egzamin końcowy z pulą pytań testowych
• 1 egzamin końcowy praktyczny
Świadectwa i certyfikaty Certyfikat Akademii Cisco sem  II ” Podstwy Routingu i Switching” z opisem  wszystkich umiejętności osiągniętych w trakcie semestru
Korzyści
 • Przygotowanie do Certyfikatu CCNA 200-301
 • Dostęp “na zawsze” do materiałów szkoleniowych i ich aktualizacji  na portalu szkoleniowym cisco.netacada.com
 • Dostęp “ na zawsze “ do innych pokrewnych szkoleń typu Linux, IoE ,  Programowanie w C, C++, Python,  Biznes w branży IT
Nieodzowna wiedza poprzedzająca Zakres wiedzy CCNA sem 1 wersja aktualna
Pożądana wiedza poprzedzająca Mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
Wykaz literatury Literatura podstawowa:
Nie wymagana, materiały szkoleniowe na portalu cisco.netacada.com
Literatura uzupełniająca:
Adam Józefik  “CCNA 200-120 Zostań administratorem sieci komputerowych Cisco”

 

KONTAKT
Strona kursu  cisco.netacad.net
Kontakt do prowadzących kurs
Kontakt do celów organizacyjnych mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Biuro Karier

Facebook

 • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl