Kursy i szkolenia informatyczne | PJATK w Gdańsku

CISCO CCNA SECURITY

 

Nazwa kursu CISCO CCNA Security
Liczba godzin 50
Mnemonik CCNA SE

 

OPIS
Założenia i cele Cisco  CCNA Security adresuje zagadnienia związane z rozwojem infrastruktury bezpieczeństwa i przygotowuje do Egzaminu Certyfikacyjnego Cisco IINS
Adresaci kursu Osoby planujące działania w zakresie bezpieczeństwa, także studenci i osoby dorosłe pracujące w branży IT lub myślący o przebranżowieniu, uczniowie szkół średnich ostatnich lat nauki.
Charakter kursu zaawansowany
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy polski/angielski
Kierownik kursu mgr inż. Agata Śledzińska
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 16 godzin; Zajęcia praktyczne 34 godzin
Cena szkolenia  2300 PLN
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK
 950 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Termin rozpoczęcia: po skompletowaniu grupy
Realizacja: godziny popołudniowe w dni powszednie
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty,
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe Współczesne zagrożenia sieciowe
• ataki na 2 warstwę OSI
• ataki na urządzenia końcowe
Metody osłabiania ataków sieciowych
• Metoda kryptografii
• Metody bezpiecznego dostępu do urządzeń sieciowych
• Metoda AAA
• Uwierzytelnianie 802.1x
• BYOD
• VPN
• implementacja Clientless SSL VPN
• implementacja Site-to-site VPN
• Technologie Cisco Firewall
◦ proxy firewall
◦ application firewall
◦ personal firewall
◦ stateful vs stateless firewall
• NAT
• Implementacja Zone Base Firewall
• Cechy firewall na ASA
• Systemy prewencji IPS
Opis ćwiczeń • Ćwiczenia  praktyczne
• Ćwiczenia w symulatorze do budowania sieci Packet Tracer
• Interaktywne ćwiczenia rozmieszczone w całym kursie
Podstawowe środowiska i narzędzia • Packet Tracer – wersja aktualna
• Routery 1941 lub wyższe
• Przełączniki 960 z systemem Cisco IOS 15
• Stacje robocze z dowolnym systemem operacyjnym -zalecany aktualny Windows
• Dostęp “na zawsze” do materiałów szkoleniowych i ich aktualizacji  na portalu szkoleniowym cisco.netacada.com
Warunki zaliczenia • 1 egzamin końcowy z pulą pytań testowych
• 1 egzamin końcowy praktyczny
Świadectwa i certyfikaty Certyfikat Akademii Cisco “CCNA  Security “ zawierający opis wszystkich umiejętności osiągniętych w trakcie semestru
Korzyści • Podniesienie atrakcyjności osoby kończącej kurs
na rynku pracy
• Przygotowanie do Certyfikatu  IINS
• 50% zniżka na egzamin  IINS
Nieodzowna wiedza poprzedzająca • Zakres wiedzy z zakresu szkoleń CCNA 1-4
Pożądana wiedza poprzedzająca Znajomość języka angielskiego technicznego na poziomie średniozaawansowanym
Wykaz literatury Literatura podstawowa:
Nie wymagana, materiały szkoleniowe na portalu cisco.netacada.com
Literatura uzupełniająca:
Adam Józefik  “CCNA 200-120 Zostań administratorem sieci komputerowych Cisco”

 

KONTAKT
Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs
Kontakt do celów organizacyjnych Anna Łosik
Ewa Zaleska-Chrobak
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Facebook

Kursy Linux LPI

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl