Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych – Rekrutacja 2017 – studia Informatyka i Grafika Komputerowa | PJATK w Gdańsku

Opłaty

Opłaty – rok akademicki 2017/2018

 

Wydział Sztuki Nowych Mediów

Studia dzienne Studia zaoczne
Opłata za rozmowę kwalifikacyjną – WSNM

75 zł

75 zł

Wpisowe (jednorazowe)

500 zł

500 zł

Czesne (miesięczne, płatne 10 m-cy w roku)
I rok/msc 2017/2018

800 zł

650 zł

II rok/msc

832 zł

675 zł

III rok/msc

866 zł

700 zł

IV rok/msc

-

725 zł

Opłata wpisowa powinna być wniesiona po decyzji Komisji Rekrutacyjnej, a przed podpisaniem Kontraktu i jest bezzwrotna.

 

Wydział Informatyki

Studia dzienne Studia zaoczne
Wpisowe (jednorazowe)

500 zł

500 zł

Czesne (miesięczne, płatne 10 m-cy w roku)
I rok/msc 2017/2018

750 zł

600 zł

II rok/msc

782 zł

625 zł

III rok/msc

816 zł

650 zł

IV rok/msc

851 zł

675 zł

Opłata wpisowa powinna być wniesiona po decyzji Komisji Rekrutacyjnej, a przed podpisaniem Kontraktu i jest bezzwrotna.

 

Redukcje czesnego dla osób rozpoczynających studia.

Decyzją Kolegium Rektorskiego wprowadza się następujące obniżki czesnego dla studentów rozpoczynających studia w PJATK w I-szym semestrze roku akademickiego 2017/2018:

Wydział Informatyki

Wysokość redukcji
czesnego
Podstawa redukcji
50% - Laureatom olimpiad z matematyki, informatyki oraz fizyki,- Zdobywcom miejsc 2 – 5 w konkursie 31337 – konkurs o indeks PJATK.
30% - Osobom które na maturze pisemnej zdały matematykę, informatykę bądź fizykę: w przypadku nowej matury  na poziomie podstawowym na więcej niż 90%; na poziomie rozszerzonym na więcej niż 70% lub na ocenę 5 i wyżej przypadku starej matury,- Osobom które w konkursie 31337-konkurs o indeks PJATK zajęły miejsca 6-10.
20% - Osobom które na maturze pisemnej zdały matematykę, informatykę bądź fizykę: w przypadku nowej matury  na poziomie podstawowym na więcej niż 80%; na poziomie rozszerzonym na więcej niż 50% lub na ocenę 4 i wyżej przypadku starej matury,- Osobom które w konkursie 31337-konkurs o indeks PJaTK zajęły miejsca 11-20.
10% - Osobom które ukończyły jedną ze Szkół Partnerskich:

 • Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku
 • Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Gdańskiej w Gdańsku
 • Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Gdyni
 • II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
 • Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
 • Zespól Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytowie
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
 • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, IX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

 

Wydział Sztuki Nowych Mediów

Wysokość redukcji
czesnego
Podstawa redukcji
30% - Osobom które na maturze pisemnej zdały Historię Sztuki: w przypadku nowej matury  na poziomie podstawowym na więcej niż 90%; na poziomie rozszerzonym na więcej niż 70% lub na ocenę 5 i wyżej przypadku starej matury,
20% - Osobom które na maturze pisemnej zdały Historię Sztuki: w przypadku nowej matury  na poziomie podstawowym na więcej niż 80%; na poziomie rozszerzonym na więcej niż 50% lub na ocenę 4 i wyżej przypadku starej matury,
10% - Osobom które ukończyły jedną ze Szkół Partnerskich:

 • Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku
 • Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Gdańskiej w Gdańsku
 • Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Gdyni
 • II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
 • Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
 • Zespól Szkól Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytowie 
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
 • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, IX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

Opłatę wpisowego oraz za rozmowy kwalifikacyjne należy dokonywać na swoje indywidualne konto – widoczne na własnym profilu rekrutacyjnym (po zalogowaniu na stronie rekrutacji online: https://rekrutacja.pjwstk.edu.pl/ )

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank DnB NORD Polska S.A.
numer rachunku: 38 2190 0002 3000 0046 2893 0101

W tytule podać imię i nazwisko, wpisowe/rozmowa kwalifikacyjna, kierunek
Np. Jan Nowak, wpisowe, informatyka Gdańsk

numer rachunku dla przelewów zagranicznych
38 2190 0002 3000 0046 2893 0101
SWIFT: MHBFPLPW
Czesne i inne opłaty za studiowanie studenci wnoszą na indywidualne numery kont, które są dostępne na swoim profilu studenckim dostępnym na stronie: https://dziekanat.pjwstk.edu.pl/

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2017/2018

 

opłata roczna 2 raty 10 rat
1 rata 2017.09.05 2017.09.05 2017.09.05
2 rata 2017.02.05 2017.10.05
3 rata 2017.11.05
4 rata 2017.12.05
5 rata 2018.01.05
6 rata 2018.02.05
7 rata 2018.03.05
8 rata 2018.04.05
9 rata 2018.05.05
10 rata 2018.06.05

W przypadku płatności w dwóch ratach ( semestralnych ) czesne zostaje pomniejszone o 2%, a w przypadku jednorazowej ( rocznej ) o 5%, pod warunkiem zachowania wskazanego terminu.

 

 

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Facebook

Biuro Karier

 • © 2018 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl