Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych – Rekrutacja 2017 – studia Informatyka i Grafika Komputerowa | PJATK w Gdańsku

Opłaty

Opłaty – rok akademicki 2020/2021

 

Wydział Sztuki Nowych Mediów

Studia dzienne Studia zaoczne
Opłata za rozmowę kwalifikacyjną – WSNM

75 zł

75 zł

Czesne (miesięczne, płatne 10 m-cy w roku)
I rok/msc

1000 zł

850 zł

II rok/msc

1032 zł

875 zł

III rok/msc

1066 zł

900 zł

IV rok/msc

-

925 zł

Opłata wpisowa powinna być wniesiona po decyzji Komisji Rekrutacyjnej, a przed podpisaniem Kontraktu i jest bezzwrotna.

 

Wydział Informatyki

Studia dzienne Studia zaoczne
Czesne (miesięczne, płatne 10 m-cy w roku)
I rok/msc

1000 zł

850 zł

II rok/msc

1032 zł

875 zł

III rok/msc

1066 zł

900 zł

IV rok/msc

1101 zł

925 zł

Opłata wpisowa powinna być wniesiona po decyzji Komisji Rekrutacyjnej, a przed podpisaniem Kontraktu i jest bezzwrotna.

 

Redukcje czesnego dla osób rozpoczynających studia.

Decyzją Kolegium Rektorskiego wprowadza się następujące obniżki czesnego dla studentów rozpoczynających studia w PJATK w I-szym semestrze roku akademickiego:

Wydział Informatyki

Wysokość redukcji
czesnego
Podstawa redukcji
50% - Laureatom olimpiad z matematyki, informatyki oraz fizyki
30% - Osobom które na maturze pisemnej zdały matematykę, informatykę bądź fizykę:
w przypadku nowej matury
.       na poziomie podstawowym na więcej niż 90%;
.       poziomie rozszerzonym na więcej niż 70% lub
w przypadku starej matury
.       na ocenę 5,
w przypadku matury IB zdały
.       nauki matematyczne ( podstawy matematyki, matematyka
.       zaawansowana, matematyka z elementami informatyki) lub
.       eksperymentalne ( fizyka)  na poziomie HL 7, 6
20% - Osobom które na maturze pisemnej zdały matematykę, informatykę bądź fizykę:
w przypadku nowej matury
.      .na poziomie podstawowym na więcej niż 80%;
    .na poziomie rozszerzonym na więcej niż 50%
w przypadku starej matury
.      . na ocenę 4 i wyżej,
w  przypadku matury IB zdały
.        nauki matematyczne ( podstawy matematyki, matematyka zaawansowana,
.        matematyka z elementami informatyki) lub
.        eksperymentalne (fizyka) na poziomie HL 5 lub SL 7, 6
10% - Osobom które ukończyły jedną ze Szkół Partnerskich:

 • Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku
 • Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Gdańskiej w Gdańsku
 • Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Gdyni
 • II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
 • Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
 • Zespól Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytowie
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
 • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, IX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP Orzeł w Wejherowie
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku
 • Technikum ADE w Gdańsku
 • VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie
 • XVII LO Gdynia
 • Gdańskie Liceum Ogólnokształcące (GLO)

.
Redukcje czesnego w I semestrze na Wydziale Informatyki za wyniki maturalne - OBCOKRAJOWCY >>

 

Wydział Sztuki Nowych Mediów

Wysokość redukcji
czesnego
Podstawa redukcji
50% - Laureatom olimpiady artystycznej
30% - Osobom które na maturze pisemnej zdały Historię Sztuki:
w przypadku nowej matury
.       na poziomie podstawowym na więcej niż 90%;
.       na poziomie rozszerzonym na więcej niż 70% lub
w przypadku starej matury
.       na ocenę 5 i wyżej
w  przypadku matury IB zdały przedmioty artystyczne (plastyka)
.       na poziomie HL 7, 6
20% - Osobom które na maturze pisemnej zdały Historię Sztuki:
w przypadku nowej matury
.       na poziomie podstawowym na więcej niż 80%;
.       na poziomie rozszerzonym na więcej niż 50% lub
w przypadku starej matury
.       na ocenę 4 i wyżej
w  przypadku matury IB zdały przedmioty artystyczne (plastyka)
.       na poziomie HL 5 lub SL 7, 6
10% - Osobom które ukończyły jedną ze Szkół Partnerskich:

 • Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku
 • Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Gdańskiej w Gdańsku
 • Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Gdyni
 • II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
 • Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
 • Zespól Szkól Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytowie 
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
 • Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, IX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP Orzeł w Wejherowie
 • Powiatowy Zespół Szkół w Redzie
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku
 • Technikum ADE w Gdańsku
 • Liceum Plastyczne im. St. I. Witkiewicza w Słupsku
 • VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie
 • XVII LO Gdynia
 • Gdańskie Liceum Ogólnokształcące (GLO)


Redukcje czesnego w I semestrze na Wydziale Sztuki Nowych Mediów za wyniki maturalne - 
OBCOKRAJOWCY >>

 

Czesne za I rok studiów z uwzględnieniem zniżek rekrutacyjnych,w r. ak. 2019/20

 

Opłatę wpisowego oraz za rozmowy kwalifikacyjne należy dokonywać na swoje indywidualne konto – widoczne na własnym profilu rekrutacyjnym (po zalogowaniu na stronie rekrutacji online: https://rekrutacja.pjwstk.edu.pl/ )

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank DnB NORD Polska S.A.
numer rachunku: 38 2190 0002 3000 0046 2893 0101

W tytule podać imię i nazwisko, wpisowe/rozmowa kwalifikacyjna, kierunek
Np. Jan Nowak, wpisowe, informatyka Gdańsk

numer rachunku dla przelewów zagranicznych
38 2190 0002 3000 0046 2893 0101
SWIFT: MHBFPLPW
Czesne i inne opłaty za studiowanie studenci wnoszą na indywidualne numery kont, które są dostępne na swoim profilu studenckim dostępnym na stronie: https://dziekanat.pjwstk.edu.pl/

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2019/2020

 

opłata roczna 2 raty 10 rat
1 rata 2019.09.05 2019.09.05 2019.09.05
2 rata 2020.02.05 2019.10.05
3 rata 2019.11.05
4 rata 2019.12.05
5 rata 2020.01.05
6 rata 2020.02.05
7 rata 2020.03.05
8 rata 2020.04.05
9 rata 2020.05.05
10 rata 2020.06.05

W przypadku płatności w dwóch ratach ( semestralnych ) czesne zostaje pomniejszone o 2%, a w przypadku jednorazowej ( rocznej ) o 5%, pod warunkiem zachowania wskazanego terminu.

 

 

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Facebook

Kursy Linux LPI

 • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl