Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych – Rekrutacja 2017 – Grafika Komputerowa i Informatyka – studia | PJATK w Gdańsku

Warunki studiowania

W ramach studiów prowadzone będą wykłady ogólne dla całego roku oraz powiązane z nimi ćwiczenia oraz zajęcia laboratoryjne, które realizowane będą w kilkunastoosobowych grupach. Każdy student będzie dysponować indywidualnym stanowiskiem komputerowym. Studenci wyższych lat pracować będą w specjalistycznych laboratoriach komputerowych wyposażonych w oprogramowanie zależne od wybranej specjalizacji.  Zajęcia na studiach dziennych odbywają się w dni powszednie , natomiast na studiach zaocznych w trybie zjazdów weekendowych (co drugi weekend tj. soboty-niedziele).  Studenci wnoszą jednorazową opłatę wpisową oraz opłaty miesięczne. Opłaty są ustalane kontraktem na cały okres studiów.

Prawa Studenckie

Studentom Wydziału Zamiejscowego PJATK przysługują te same prawa, co studentom państwowych szkół wyższych, w szczególności do zniżek (np. w komunikacji publicznej), stypendiów naukowych i socjalnych .

System stypendialny

W PJATK istnieje rozbudowany system stypendialny. Studentom przysługują nagrody Rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne,  specjalne (dla osób niepełnosprawnych), sportowe oraz zapomogi (wypłacane w nagłych przypadkach losowych). Najlepsi studenci otrzymują również redukcje czesnego za bardzo dobre wyniki w nauce.

Pomoc materialna

Spis informacji na temat pomocy materialnej dostępny jest na podstronie Pomoc materialna

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kurs Japońskiego

Kursy Linux LPI

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl