Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych – Rekrutacja 2017 – kierunki Grafika Komputerowa i Informatyka | PJATK w Gdańsku

Zasady rekrutacji

W 2019 roku rekrutacja prowadzona jest na następujących kierunkach:

  • Wydział Informatyki – studia inżynierskie stacjonarne
  • Wydział Informatyki – studia inżynierskie niestacjonarne
  • Wydział Sztuki Nowych Mediów (GRAFIKA) – studia licencjackie stacjonarne
  • Wydział Sztuki Nowych Mediów (GRAFIKA) – studia licencjackie niestacjonarne

Rekrutacja odbywa się w Dziekanacie, w godzinach jego otwarcia 

 

portal rekrutacji

Zasady rekrutacji:

 

PJATK oferuje studentom innych uczelni możliwość rozpoczęcia nauki na wyższych semestrach na wszystkich kierunkach. Studenci, którzy rozpoczęli naukę na innej uczelni, ale chcą przenieść się w trakcie studiów do PJATK mogą kontynuować naukę na wyższym semestrze, transferując zaliczone już przedmioty.

W celu transferu ocen należy:

- zapoznać się z  regulaminem transferu
- dostarczyć poświadczony przez dziekanat „Arkusz Przebiegu Studiów” z poprzedniej uczelni;
- pobrać z dziekanatu PJATK arkusz transferu ocen właściwy dla danego kierunku.
Ostateczną decyzję dot. transferu oraz kwalifikacji na odpowiedni semestr podejmuje Dziekan.

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kurs Japońskiego

Facebook

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl