Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych – Rekrutacja 2017 – kierunki Grafika Komputerowa i Informatyka | PJATK w Gdańsku

Zasady rekrutacji

W 2019 roku rekrutacja prowadzona jest na następujących kierunkach:

  • Wydział Informatyki – studia inżynierskie stacjonarne
  • Wydział Informatyki – studia inżynierskie niestacjonarne
  • Wydział Sztuki Nowych Mediów (GRAFIKA) – studia licencjackie stacjonarne
  • Wydział Sztuki Nowych Mediów (GRAFIKA) – studia licencjackie niestacjonarne

Rekrutacja odbywa się w Dziekanacie, w godzinach jego otwarcia 

 

portal rekrutacji

Zasady rekrutacji:

 

PJATK oferuje studentom innych uczelni możliwość rozpoczęcia nauki na wyższych semestrach na wszystkich kierunkach. Studenci, którzy rozpoczęli naukę na innej uczelni, ale chcą przenieść się w trakcie studiów do PJATK mogą kontynuować naukę na wyższym semestrze, transferując zaliczone już przedmioty.

W celu transferu ocen należy:

- zapoznać się z  regulaminem transferu
- dostarczyć poświadczony przez dziekanat „Arkusz Przebiegu Studiów” z poprzedniej uczelni;
- pobrać z dziekanatu PJATK arkusz transferu ocen właściwy dla danego kierunku.
Ostateczną decyzję dot. transferu oraz kwalifikacji na odpowiedni semestr podejmuje Dziekan.

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Biuro Karier

Kursy Linux LPI

  • © 2019 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl