Dodatkowe Egzaminy | PJATK w Gdańsku

Dodatkowe Egzaminy15.06.2010, 15:26

Studenci z brakami z przedmiotów z poprzednich semestrów mają możliwość podejścia do zaległych, niezaliczonych egzaminów w obecnej sesji egzaminacyjnej. Na dany egzamin należy zapisać się poprzez Wirtualny Dziekanat oraz koniecznie zgłosić (np. telefonicznie, osobiście) chęć uczestnictwa Dziekanatowi. Jest to wymagane, aby Państwa nazwiska mogły znaleźć się na odpowiednich protokołach.

Poza tym przypominamy, że w myśl zarządzenia Rektora: “jeżeli student uzyskał zaliczenie ćwiczeń a nie zdał egzaminu, to zaliczenie to może być transferowane w ciągu 2 lat od jego otrzymania. Po tym terminie student musi powtórzyć przedmiot w trybie ITN.” Dodatkowy termin egzaminu jest terminem odpłatnym – 75zł.

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Biuro Karier

Kurs Japońskiego

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl