Dyplomowanie na WSNM- wybór pracowni lub promotora | PJATK w Gdańsku

Dyplomowanie na WSNM- wybór pracowni lub promotora26.10.2016, 15:25

 

W roku akademickim 2016 / 2017 można zapisać się do  Pracowni Licencjackich prowadzonych przez:

1. prof. C. Paszkowskiego

2. dr hab. B. Cedrzyńskiej prof. PJATK

3. dr M. Sładczyka

Pracownie zostaną uruchomione pod warunkiem zapisania się do nich minimum (osobno na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych ) 5 studentów.

Zajęcia w  Pracowniach Licencjackich będą odbywać się zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

Dyplomanci, którzy pragną, żeby promotorami ich prac dyplomowych byli inni  wykładowcy wybrani spośród listy upoważnionych do przeprowadzania  procesu dyplomowania na WSNM w roku akademickim 2016 2017, proszeni są o skontaktowanie się z poszczególnymi wykładowcami i uzyskanie ich akceptacji bycia promotorami Państwa dyplomów (maksymalna ilość dyplomantów dla poszczególnego wykładowcy osobno na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych – 4 dyplomantów ). Zajęcia z takimi promotorami będą odbywać się zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z poszczególnymi promotorami.

Lista osób uprawnionych do przeprowadzenia przewodu dyplomowego ( promotorów) znajduje się stronie uczelni https://gdansk.pjwstk.edu.pl/dyplomowanie/
Przypisanie Państwa do poszczególnych promotorów będzie uznane za dokonane po wypełnieniu formularza  – Karta informacyjna dyplomanta , która znajduje się na stronie uczelni https://gdansk.pjwstk.edu.pl/dyplomowanie/ i złożeniu jej do Dziekanatu do Pani Anny Łosik lub do Dziekana WSNM ( nie wypełniamy części formularza dotyczącej pisemnej pracy dyplomowej).

Dyplomanci, którzy nie dokonają wyboru do podanych terminów lub realizują Pracownie Licencjacką w formie ITN zostaną przypisani do Pracowni Licencjackich decyzją Dziekanów WSNM.

Przypominamy, że zajęcia z promotorami prac licencjackich ( praktycznych) na studiach stacjonarnych rozpoczynają się od 22 listopada 2016 r., a na studiach niestacjonarnych od 3 grudnia 2016 r.

 

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kursy Linux LPI

Facebook

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl