Egzamin z SOP | PJATK w Gdańsku

Egzamin z SOP27.06.2014, 14:14

Kryteria przystąpienia do egzaminu ustnego z SOP w roku 2014 (sesja podstawowa)

1) Uzyskanie zaliczenia laboratorium
2) Uzyskanie pozytywnej oceny z części pisemnej ale nie zaliczenie egzaminu zerowego.
Lub
Uzyskanie oceny niedostatecznej z części pisemnej ale wynik tego egzaminu jest z pogranicza
zaliczenia – wtedy jest adnotacja egzamin ustny – tak.

Arkadiusz Adolph

Lista osób dopuszczonych do egzaminu ustnego pdf

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kursy Linux LPI

Biuro Karier

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl