PJATK w Gdańsku – Opłaty

Opłaty

Wysokość czesnego w zależności od rodzaju studiów i systemu opłat
dla PJATK Gdańsk

czesne – kontrakty podpisane przed r.a. 2010/11

czesne – kontrakty r.a. 2010/11 i 2011/12

czesne – kontrakty od r. ak. 2012/13 do r. ak. 2014/15 (włącznie) 

czesne – kontrakty od r. ak. 2015/16

Tabela opłat dodatkowych dostępna jest, po zalogowaniu do strefy studenta, pod adresem:
http://gdansk.pjwstk.edu.pl/dla-studentow/oplaty/oplaty-dodatkowe/

__________________________________________________________________________________________


Informacje o ubezpieczeniach

 

  • Ubezpieczenie zdrowotne studentów w ramach NFZ

Studenci poniżej 26 roku życia

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studentów do 26 roku życia spoczywa na rodzicach (opiekunach) studenta.

Studenci powyżej 26 roku życia

Studenci , którzy ukończyli 26 rok życia i nie są nigdzie ubezpieczeni mają prawo wystąpić do PJATK z wnioskiem o ubezpieczenie.

W tym celu należy złożyć w Dziekanacie wypełnione formularze:

Wniosek-o-objęcie-ubezpieczeniem-zdrowotnym-w-NFZ (1)

Oświadczenie do ubezpieczenia pdf

Szczegółowych informacji na temat ubezpiecznia zdrowotnego udziela pani Iwona Borkowska iwona@pja.edu.pl

 

  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwszych wypadków

Wszyscy studenci PJATK ubezpieczeni są od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Szczegółowych informacji na temat ubezpieczenia NNW udziela pani Anna Szwejkowska anna.szwejkowska@pja.edu.pl

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kurs Japońskiego

Kursy Linux LPI

  • © 2017 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl