Ostateczny termin składania podań o ITN | PJATK w Gdańsku

Ostateczny termin składania podań o ITN24.02.2011, 17:19

Uwaga Studenci z brakami z poprzednich semestrów !!!

Przypominamy, że studenci mający braki ( zaliczeń ) z poprzednich semestrów, powinni je zrealizować w  trybie ITN w najbliższym semestrze, w którym brakujące przedmioty są realizowane.

Termin składania podań o ITN minął 23. 02, jednak zostaje on przedłużony do  5 marca 2011 r. i jest to termin ostateczny.

Przystąpienie do ITN  po tym terminie obciążone zostanie dodatkową opłatą ( 300 zł ).

Podania o ITN przyjmowane będzie tylko od osób z rozliczoną sesją zimową ( złożenie w Dziekanacie kompletnej karty egzaminacyjnej i indeksu )

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kursy Linux LPI

Biuro Karier

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl