Stypendia | PJATK w Gdańsku

Stypendia

 

   1. Regulamin Pomocy Materialnej dla studentów PJATK  pdf
   2. Stypendia PFRON – Student II  pdf
   3. Regulamin przyznawania redukcji czesnego dla studentów PJATK pdf
   4. Regulamin przyznawania stypendium naukowego im. prof. Zbigniewa Michalewicza  pdf

 

W związku z wejściem w życie, z dniem 1 października 2011 r., zmian w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym zmienia się sposób przyznawania stypendiów za wyniki w nauce.

Zgodnie z Ustawą, stypendium naukowe za wyniki w nauce zostaje zastąpione przez stypendium Rektora dla najlepszych studentów i może je otrzymać nie więcej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów.

W związku z tym, dotychczasowe zasady otrzymywania stypendiów naukowych przestają obowiązywać.

Stypendia socjalne oraz stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych pozostają bez zmian.

STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Kwoty stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2017/18 pdf

 • Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok 2017/2018
Informujemy o naborze wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Wnioski pobierają Państwo bezpośrednio ze strony ministerstwa i dostarczają do dziekanatu bądź bezpośrednio do Warszawy ( do Komisji Stypendialnej) najpóźniej do dnia 3 października.
Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.
Wszelkie informacje oraz wnioski znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:             http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/
Informuję, że od 20 września do 15 października w Dziekanacie przyjmowane będą wnioski  o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów i doktorantów, stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
Uprzedzając pytania informuję, że wnioski będą przyjmowane jedynie na drukach przygotowanych przez dziekanat. Wnioski w formie podania, składane elektronicznie lub bez podpisów nie będą przyjmowane.
Bardzo proszę o uważne czytanie i wypełnianie wniosków. Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.
Szczegóły i wnioski dostępne są poniżej.  Pytania prosimy kierować na adres stypendia@pja.edu.pl

Stypendia na rok akademicki 2016_2017

wniosek o stypendium specjalne

wniosek o stypendium socjalne

wniosek o stypednium rektora dla najlepszych studentów

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

CISCO

Biuro Karier

 • © 2018 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl