Realizacja ITN z j. angielskiego | PJATK w Gdańsku

Realizacja ITN z j. angielskiego27.09.2016, 21:45

Wszystkim studentom realizującym ITN z j.angielskiego przypominamy procedurę przydziału do grupy, w której ITN jest realizowany (Regulamin SJO):
  1. na początku semestru student, który  deklarował ITN z j. angielskiego i uzyskał zgodę na jego realizację, zgłasza się do mgr Patrycji Kowalak (porlowska@pja.edu.pl) celem ustalenia konkretnej grupy , w której ITN ma być realizowany
  2. student zgłasza się do ustalonej grupy
  3. student uzyskuje podpis prowadzącego na potwierdzeniu przyjęcia do grupy 
  4. student zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie do dziekanatu w przeciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru
  5. po dostarczeniu potwierdzenia, student jest rejestrowany do odpowiedniej grupy, a zajęcia z j. angielskiego umieszczone zostają w jego planie zajęć
  6. studenci, którzy nie podjęli realizacji zadeklarowanego ITN w wyznaczonym terminie,otrzymują ocenę niedostateczną ( 2 ), która wliczana jest do średniej ze studiów.

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kursy Linux LPI

CISCO

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl