Studenci semestru dyplomowego | PJATK w Gdańsku

Studenci semestru dyplomowego14.09.2012, 13:20

Zgodnie z  Regulaminem Studiów
                                           § 32 , p. 3
Złożenie pracy dyplomowej , zdanie egzaminu dyplomowego oraz uzyskanie tytułu zawodowego powinno nastąpić do końca ostatniego semestru dla danej formy studiów.
zobowiązani są Państwo do przystąpienia do egzaminu dyplomowego do końca miesiąca września.
Proponowany ostateczny termin obrony to 29-30 września ( praca zaakceptowana przez Promotora i dokumenty wymagane przy obronie powinny zostać złożone w Dziekanacie do 23 września ).
Osoby, które nie wywiążą się z powyższego warunku powinny złożyć do 25 września podanie o powtórną rejestrację na semestr VIII z realizacją ITN z PRZ2 ( opłata 350 zł ). Podanie powinno być zaopiniowane przez Promotora. Jeśli zadeklarują Państwo gotowość przygotowania i złożenia pracy do      20 .10.2012  , Dziekan skłonny jest obniżyć wysokość opłaty o połowę.
Studenci, którzy do 25 września nie złożą stosownego podania  zostaną zgodnie z Regulaminem skreśleni z listy studentów.
                                              § 30 , p. 1
Dziekan skreśla z listy studenta, który :

  1. nie podjął studiów
  2. zrezygnował ze studiów
  3. nie złożył w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

CISCO

Kurs Japońskiego

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl