Stypendia w rku akademickim 2011/12 | PJATK w Gdańsku

Stypendia w rku akademickim 2011/1228.11.2011, 18:00

Szanowni Państwo,

Informuję, że Uczelniana Komisja Stypendialna ustaliła wysokość kwot stypendiów obowiązujących w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012. Przypominam, że w związku z wejściem w życie w dniu 1 października 2011 roku nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, dotacja przyznana Uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego musi zostać rozdysponowana w następujący sposób: co najmniej 60% dotacji musi być przeznaczona na świadczenia socjalne oraz zapomogi, pozostałe 40% jest przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów oraz stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Stypendium specjalne:

Lekka niepełnosprawność – 100 zł

Umiarkowana niepełnosprawność – 150 zł

Znaczna niepełnosprawność – 300 zł 

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów:

I próg – 100 zł

II próg – 150 zł

III próg – 300 zł

 

Stypendium socjalne

Przy dochodzie 0 zł -200 zł:  950 zł

Przy dochodzie 200,01 zł – 400 zł : 800zł

Przy dochodzie 400,01 zł – 620 zł: 600 zł

 

Dodatek mieszkaniowy 300 zł.

Kwoty świadczeń w semestrze letnim zostaną ustalone na początku semestru letniego.

W dniu jutrzejszym (29.11.11) księgowość otrzyma ode mnie listę, w celu dokonania wypłaty za miesiące październik oraz listopad.

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

CISCO

Facebook

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl