Wezwanie do Prodziekana w związku z dużą liczbą nieobecności | PJATK w Gdańsku

Wezwanie do Prodziekana w związku z dużą liczbą nieobecności10.12.2013, 14:04

UWAGA!!!

Studenci o podanych numerach indeksów:

12287

10411

8145

12346

12216

12225

12095

10690

proszeni są o zgłoszenie się dnia 12.12 czwartek w godz. 14.00 – 15.00 do Prodziekana dr inż. Stanisława Szejko w celu wyjaśnienia dużej liczby nieobecności na zajęciach.

 

9288

6295

10370

11451

9244

9255

proszeni są o zgłoszenie się dnia 14.12 sobota w godz. 12.00 – 12.30 do Prodziekana dr inż. Stanisława Szejko w celu wyjaśnienia dużej liczby nieobecności na zajęciach.

Przypominamy wszystkim, że zgodnie z punktem 6 paragrafu 10 Regulaminu Studiów:

„ Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności studenta, w ciągu semestru, nie powinna przekraczać 15% wszystkich zajęć z danego przedmiotu.”

Przypominamy także, że student ma obowiązek uczestniczenia nie tylko w zajęciach laboratoryjnych, ale także wykładach (patrz: ppkt. 2, pkt. 3, par. 5):

„Student jest zobowiązany do :

-  uczestniczenia w zajęciach teoretycznych i praktycznych organizowanych przez uczelnię zgodnie z obowiązującym go planem studiów i programem nauczania, w szczególności: wykładach, ćwiczeniach, zajęciach laboratoryjnych, seminariach, zajęciach projektowych”

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Biuro Karier

Kurs Japońskiego

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl