Wezwanie na rozmowę z Prodziekanem WI | PJATK w Gdańsku

Wezwanie na rozmowę z Prodziekanem WI27.11.2014, 13:09

UWAGA!!!

Studenci o podanych numerach indeksów:

11451

8170

11947

7638

9321

11754

9298

10590

12091

 

Proszeni są o zgłoszenie się dnia 29.11 sobota o godzinie 12:00 do Prodziekana dr inż. Stanisława Szejko w celu wyjaśnienia dużej liczby nieobecności na zajęciach.

Przypominamy wszystkim, że zgodnie z punktem 6 paragrafu 10 Regulamin Studiów:

„Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności studenta, w ciągu semestru, nie powinna przekraczać 15% wszystkich zajęć z danego przedmiotu”.

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kursy Linux LPI

Biuro Karier

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl