Wezwanie na rozmowę z Prodziekanem WI | PJATK w Gdańsku

Wezwanie na rozmowę z Prodziekanem WI25.11.2014, 11:40

UWAGA!!!

Studenci o podanych numerach indeksów:

11815

12095

Proszeni są o zgłoszenie się dnia 27.11 czwartek o godzinie 12:00 do Prodziekana dr inż. Stanisława Szejko w celu wyjaśnienia dużej liczby nieobecności na zajęciach.

 

10714

10695

Proszeni są o zgłoszenie się dnia 28.11 piątek o godzinie 14:00 do Prodziekana dr inż. Stanisława Szejko w celu wyjaśnienia dużej liczby nieobecności na zajęciach.

 

Przypominamy wszystkim, że zgodnie z punktem 6 paragrafu 10 Regulamin Studiów

„Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności studenta, w ciągu semestru, nie powinna przekraczać 15% wszystkich zajęć z danego przedmiotu”.

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

CISCO

Biuro Karier

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl