Wysokość stypendium | PJATK w Gdańsku

Wysokość stypendium25.11.2010, 17:16

Szanowni Państwo,
Komisja Stypendialna PJWSTK na posiedzeniu w dniu 25.11.2010 r., ustaliła następującą wysokość kwot stypendiów w roku akademickim 2010/2011.
Wysokość przyznanego stypendium socjalnego wynosić będzie:

* 450 zł – przy dochodzie w skali miesiąca w przedziale 0 – 100 zł ,
* 400zł - przy dochodzie w skali miesiąca w przedziale 100,01 – 200 zł,
* 350 zł – przy dochodzie w skali miesiąca w przedziale 200,01 – 300 zł,
* 300 zł – przy dochodzie w skali miesiąca w przedziale 300,01 – 400 zł,
* 250 zł – przy dochodzie w skali miesiąca w przedziale 400,01 – 500 zł,
* 200 zł - przy dochodzie w skali miesiąca w przedziale 500,01 – 602 zł.

Wysokość stypendium na wyżywienie- 250 zł (w przypadku gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 300 zł).
Wysokość stypendium mieszkaniowego- 250 zł.

Wysokość stypendium specjalnego wynosić będzie:

* 200 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności,
* 350 zł w przypadku średniego stopnia niepełnosprawności,
* 500 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności.

Wysokość stypendium naukowego została ustalona na poziomie:

* 150 zł przy średniej ocen 4,45-4,60,
* 200 zł przy średniej ocen 4,61-4,79,
* 250 zł przy średniej ocen 4,80-5,00.

Wysokość stypendium ustalana jest na rok akademicki, z zastrzeżeniem możliwości zmiany przyznanych kwot w przypadku otrzymania niewystarczającej dotacji na rok 2011.

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Facebook

Biuro Karier

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl