Zaliczenia poprawkowe u pana mgr T. Puźniakowskiego | PJATK w Gdańsku

Zaliczenia poprawkowe u pana mgr T. Puźniakowskiego01.08.2011, 16:42

Zaliczenia poprawkowe z WIA z mgr T. Puźniakowskim odbędą się dnia 3.09 w godz. 10.00 – 15.00.

Kolokwium w formie takiej samej jak kolokwium na koniec semestru.

Zaliczenia z POJ – tego samego dnia na godz. 14.00.

Należy oddać projekt zgodny z wytycznymi, które prowadzący zamieścił na stronie.

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kurs Japońskiego

Biuro Karier

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl