Dyplomowanie | PJATK w Gdańsku

Dyplomowanie

W roku akademickim 2018/2019  egzaminy dyplomowe planowane są w następujących terminach:

Semestr zimowy
Informatyka

Informatyka dzienne:
Nieprzekraczalny termin składania prac do antyplagiatu: 21.01.2019r.
Termin składania dokumentów: 04.02.2019r.
Obrona projektów inżynierskich:  01.02.2019r.
Egzamin inżynierski: 11-12.02.2019r.

Informatyka zaoczne:
Nieprzekraczalny termin składania prac do antyplagiatu: 05.02.2019r.
Termin składania dokumentów: 09.02.2019r.
Obrona projektów inżynierskich:  16-17.02.2019r.
Egzamin inżynierski: 16-17.02.2019r.

Grafika

Grafika dzienne:
Egzamin dyplomowy: 09.02.2019r.
Nieprzekraczalny termin składania prac teoretycznych do antyplagiatu: 19.01.2019r.
Termin składania dokumentów do egzaminu dyplomowego: 26.01.2019r.

Grafika zaoczne:
Egzamin dyplomowy: 09.02.2019r.
Nieprzekraczalny termin składania prac teoretycznych do antyplagiatu: 26.01.2019r.
Termin składania dokumentów do egzaminu dyplomowego: 02.02.2019r.

 

Poniżej udostępniamy materiały związane z procesem obrony pracy dyplomowej.

INFORMATYKA:

Co trzeba zrobić żeby się obronić (Informatyka )

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy (PDF)

Instrukcja dyplomowania pdf

Instrukcja dyplomowania od 2018/2019 pdf

 

DRUKI DO POBRANIA:

 

Karta dyplomowego projektu inżynierskiego doc.

Karta obiegowa karta obiegowa

Oświadczenie autora pracy indywidualnej

Oświadczenie autora pracy zespołowej doc

Podanie o egzamin pobierz

Podanie o przesunięcie terminu egzaminu dyplomowego pobierz

Podanie o odpis dyplomu w języku angielskim doc

Strona tytułowa pracy dyplomowej doc

Informacje do suplementu doc

Szablon opisu propozycji tematu pracy dyplomowej doc

Podanie o przeniesienie praw autorskich doc

 

GRAFIKA:

Co trzeba zrobić, aby się obronić? pdf

Wytyczne dotyczące pracy pisemnepdf

Lista osób uprawnionych do prowadzenia przewodu dyplomowego (promotorów) pdf

Lista osób uprawnionych do recenzowania prac dyplomowych (recenzentów) pdf

 

DRUKI DO POBRANIA:

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy doc

Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego doc

Informacje do suplementu pdf

Karta obiegowa doc

Podanie o odpis dyplomu w języku angielskim (przy ubieganiu sie o wydanie odpisu w j. angielskimdoc

Strona tytułowa doc

Podanie o przeniesienie praw autorskich pdf

 

 

 

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kursy Linux LPI

Kurs Japońskiego

  • © 2019 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl