Dyplomowanie | PJATK w Gdańsku

Dyplomowanie

W roku akademickim 2016/2017  egzaminy dyplomowe planowane są w następujących terminach

Semestr letni 

Grafika stacjonarne

Egzamin licencjacki  11-13.09.2017

Termin składania prac do antyplagiatu  do 28.08.2017 – termin nieprzekraczalny!

Termin składania dokumentów do egzaminu dyplomowego 4.09.2017

Grafika niestacjonarne

Egzamin licencjacki 16-17.09.2017

Termin składania prac do antyplagiatu 2.09.2017 – termin nieprzekraczalny!

Termin składania dokumentów do egzaminu dyplomowego 9.09.2017

 

Informatyka stacjonarne

Obrona projektów inżynierskich

Termin składania prac do antyplagiatu

Egzamin inżynierski

Egzaminu dyplomowego

Informatyka niestacjonarne  

Termin składania prac do antyplagiatu 21.08.2017

Obrona projektów inżynierskich: 2-3.09.2017

Egzamin inżynierski: 9-10.09.2017

Termin składania dokumentów  do egzaminu dyplomowego: 4.09.2017

                                                 

Poniżej udostępniamy materiały związane z procesem obrony pracy dyplomowej.

INFORMATYKA:

Co trzeba zrobić żeby się obronić (Informatyka  )

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy ( PDF )

Instrukcja dyplomowania ( pdf )

 

DRUKI DO POBRANIA:

 

Karta dyplomowego projektu inżynierskiego doc.

Karta obiegowa karta obiegowa

Oświadczenie autora pracy indywidualnej

Oświadczenie autora pracy zespołowej doc

Podanie o egzamin pobierz

Podanie o przesunięcie terminu egzaminu dyplomowego pobierz

Podanie o odpis dyplomu w języku angielskim doc

Strona tytułowa pracy dyplomowej doc

Informacje do suplementu doc

Szablon opisu propozycji tematu pracy dyplomowej doc

Podanie o przeniesienie praw autorskich doc

 

GRAFIKA:

Co trzeba zrobić,  żeby się obronić pdf
Zasady dyplomowania pdf

Standardy pisemnej pracy licencjackiej pdf

Wytyczne dotyczące pracy pisemnepdf

Lista osób uprawnionych do prowadzenia przewodu dyplomowego (promotorów) pdf

Lista osób uprawnionych do recenzowania prac dyplomowych (recenzentów) pdf

Zarządzenie dziekana dotyczące zasad dopuszczenia do egzaminu dyplomowego ( 10.01.2017) pdf

Druki do pobrania

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy pdf

Podanie o egzamin pdf

Informacje do suplementu pdf

Karta obiegowa Karta obiegowa SNM

Podanie o odpis dyplomu w języku angielskim ( przy ubieganiu sie o wydanie odpisu w j. angielskimdoc

Strona tytułowa strona_tytulowa_SNM_wzorzec

Ocena stopnia zaawansowania pracy ( podpisana przez promotora ) ( przy ubieganiu sie o przesuniecie terminu egzaminu dyplomowego )pdf

Podanie o przesuniecie terminu egzaminu dyplomowego  pdf

Podanie o przeniesienie praw autorskich pdf

 

 

 

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kursy Linux LPI

Kurs Japońskiego

  • © 2017 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl