Dyplomowanie | PJATK w Gdańsku

Dyplomowanie

W roku akademickim 2018/2019  egzaminy dyplomowe planowane są w następujących terminach:

Semestr letni
Informatyka

Informatyka zaoczne:
Nieprzekraczalny termin składania prac do antyplagiatu: 10.06.2019
Termin składania dokumentów: 22.06.2019
Obrony projektów inżynierskich: 15-16.06.2019
Egzamin inżynierski 29-30.06.2019

 

Informatyka zaoczne:
Nieprzekraczalny termin składania prac do antyplagiatu: 2.09.2019
Terminy składania dokumentów: 7.09.2019
Obrony projektów inżynierskich: 7-8.09.2019
Egzamin inżynierski: 14-15.09.2019

 

Grafika

Grafika dzienne:

Egzamin dyplomowy: 26.06-2.07.2019
Termin składania prac do antyplagiatu: 10.06.2019
Termin składania dokumentów dyplomowych: 19.06.2019
Dopuszczenie do dyplomowania: 11.06.2019 godz. 16.00

Egzamin dyplomowy: 13-15.09.2019
Termin składania prac do antyplagiatu: 2.09.2019
Termin składania dokumentów dyplomowych: 7.09.2019
Dopuszczenie do dyplomowania: 7.09.2019 godz. 13.00

Grafika zaoczne:

Egzamin dyplomowy: 28-30.06.2019
Termin składania prac do antyplagiatu: 15.06.2019
Termin składania dokumentów dyplomowych: 22.06.2019
Dopuszczenie do dyplomowania: 16.06.2019 godz. 16.00

Egzamin dyplomowy: 13-15.09.2019
Termin składania prac do antyplagiatu: 2.09.2019
Termin składania dokumentów dyplomowych: 7.09.2019
Dopuszczenie do dyplomowania: 7.09.2019 godz. 13.00

 

Poniżej udostępniamy materiały związane z procesem obrony pracy dyplomowej.

INFORMATYKA:

Co trzeba zrobić żeby się obronić (Informatyka )

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy (PDF)

Instrukcja dyplomowania pdf

Instrukcja dyplomowania od 2018/2019 pdf

 

DRUKI DO POBRANIA:

 

Karta dyplomowego projektu inżynierskiego doc.

Karta obiegowa karta obiegowa

Oświadczenie autora pracy indywidualnej

Oświadczenie autora pracy zespołowej doc

Podanie o egzamin pobierz

Podanie o przesunięcie terminu egzaminu dyplomowego pobierz

Podanie o odpis dyplomu w języku angielskim doc

Strona tytułowa pracy dyplomowej doc

Informacje do suplementu doc

Szablon opisu propozycji tematu pracy dyplomowej doc

Podanie o przeniesienie praw autorskich doc

 

GRAFIKA:

Zarządzenie dziekana dotyczące dyplomowania 2.05.2019 pdf

Wytyczne dotyczące pracy pisemnej pdf

Lista osób uprawnionych do prowadzenia przewodu dyplomowego (promotorów):

studia stacjonarne pdf

studia niestacjonarne pdf

Lista osób uprawnionych do recenzowania prac dyplomowych (recenzentów) pdf

 

DRUKI DO POBRANIA:

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy doc

Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego doc

Informacje do suplementu pdf

Karta obiegowa doc

Podanie o odpis dyplomu w języku angielskim (przy ubieganiu sie o wydanie odpisu w j. angielskimdoc

Strona tytułowa doc

Podanie o przeniesienie praw autorskich pdf

 

 

 

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Biuro Karier

Kursy Linux LPI

  • © 2019 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl