Dyplomowanie | PJATK w Gdańsku

Dyplomowanie

W roku akademickim 2019/2020  egzaminy dyplomowe planowane są w następujących terminach:

Semestr zimowy

Informatyka

Informatyka dzienne:
Nieprzekraczalny termin składania prac do antyplagiatu: 27.01.2020
Termin składania dokumentów: 7.02.2020
Obrony projektów inżynierskich: 3- 4.02.2020
Egzamin inżynierski: 13-14.02.2020 

 

Informatyka zaoczne:
Nieprzekraczalny termin składania prac do antyplagiatu: 28.01.2020
Terminy składania dokumentów: 1.02.2020
Obrony projektów inżynierskich: 8-9.02.2020
Egzamin inżynierski: 8-9.02.2020

 

 

Grafika 

Grafika dzienne i zaoczne:

Egzamin dyplomowy: 8-9.02.2020
Termin składania prac do antyplagiatu: 25.01.2020
Termin składania dokumentów dyplomowych: 01.02.2020
Dopuszczenie do dyplomowania- przegląd: 26.01.2020


 

Poniżej udostępniamy materiały związane z procesem obrony pracy dyplomowej.

INFORMATYKA:

Co trzeba zrobić żeby się obronić (Informatyka )

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy (PDF)

Instrukcja dyplomowania pdf

Instrukcja dyplomowania od 2018/2019 pdf

 

DRUKI DO POBRANIA:

 

Karta dyplomowego projektu inżynierskiego doc.

Karta obiegowa karta obiegowa

Oświadczenie autora pracy indywidualnej

Oświadczenie autora pracy zespołowej doc

Podanie o egzamin pobierz

Podanie o przesunięcie terminu egzaminu dyplomowego pobierz

Podanie o odpis dyplomu w języku angielskim doc

Strona tytułowa pracy dyplomowej doc

Informacje do suplementu doc

Szablon opisu propozycji tematu pracy dyplomowej doc

Podanie o przeniesienie praw autorskich doc

 

GRAFIKA:

Zarządzenie dziekana dotyczące dyplomowania 01.10.2019 pdf

Wytyczne dotyczące pracy pisemnej pdf

Lista osób uprawnionych do prowadzenia przewodu dyplomowego (promotorów):

studia stacjonarne pdf

studia niestacjonarne pdf

Lista osób uprawnionych do recenzowania prac dyplomowych (recenzentów) pdf

 

DRUKI DO POBRANIA:

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy doc

Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego doc

Informacje do suplementu pdf

Karta obiegowa doc

Podanie o odpis dyplomu w języku angielskim (przy ubieganiu sie o wydanie odpisu w j. angielskimdoc

Strona tytułowa doc

Podanie o przeniesienie praw autorskich pdf

 

 

 

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Biuro Karier

Facebook

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl