Dyplomowanie | PJATK w Gdańsku

Dyplomowanie

W roku akademickim 2017/2018  egzaminy dyplomowe planowane są w następujących terminach

Semestr letni
Informatyka
 
Obrona projektu: 23.06 – 24.06.2018
Nieprzekraczalny termin składania pracy do antyplagiatu 18.06.2018
Egzamin inżynierski 7.07 – 8.07.2018
Termin składania dokumentów do egzaminu inżynierskiego 30.06.2018 
 
Egzamin inżynierski 8.09 – 9.09.2018 
Obrona projektu termin zostanie 1.09-2.09.2018
Termin składania prac do antyplagiatu 18.08.2018
Termin składania dokumentów do egzaminu inżynierskiego 3.09.2018
 
Grafika dzienna
 
Egzamin dyplomowy 25.06 – 29.06.2018
Termin składania prac teoretycznych do antyplagiatu 11.06.2018
Termin składania dokumentów do egzaminu dyplomowego 19.06.2018
 
Egzamin dyplomowy 11.09 – 14.09.2018
Termin składania prac do antyplagiatu 28.08.2018
Termin składania dokumentów do egzaminu dyplomowego 4.09.2018
 
 
Grafika zaoczna
 
Egzamin dyplomowy 30.06 – 01.07.2018
Termin składania prac teoretycznych do antyplagiatu 16.06.2018
Termin składania dokumentów do egzaminu dyplomowego 23.06.2018
 
Egzamin dyplomowy 15.09 – 16.09.2018
Termin składania prac teoretycznych do antyplagiatu 1.09.2018
Termin składania dokumentów do egzaminu dyplomowego 8.09.2018

                                                 

Poniżej udostępniamy materiały związane z procesem obrony pracy dyplomowej.

INFORMATYKA:

Co trzeba zrobić żeby się obronić (Informatyka )

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy ( PDF )

Instrukcja dyplomowania pdf

 

DRUKI DO POBRANIA:

 

Karta dyplomowego projektu inżynierskiego doc.

Karta obiegowa karta obiegowa

Oświadczenie autora pracy indywidualnej

Oświadczenie autora pracy zespołowej doc

Podanie o egzamin pobierz

Podanie o przesunięcie terminu egzaminu dyplomowego pobierz

Podanie o odpis dyplomu w języku angielskim doc

Strona tytułowa pracy dyplomowej doc

Informacje do suplementu doc

Szablon opisu propozycji tematu pracy dyplomowej doc

Podanie o przeniesienie praw autorskich doc

 

GRAFIKA:

Co trzeba zrobić,  żeby się obronić pdf
Zasady dyplomowania pdf

Standardy pisemnej pracy licencjackiej pdf

Wytyczne dotyczące pracy pisemnepdf

Lista osób uprawnionych do prowadzenia przewodu dyplomowego (promotorów) pdf

Lista osób uprawnionych do recenzowania prac dyplomowych (recenzentów) pdf

Zarządzenie dziekana dotyczące zasad dopuszczenia do egzaminu dyplomowego ( 10.01.2017) pdf

Druki do pobrania

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy pdf

Podanie o egzamin pdf

Informacje do suplementu pdf

Karta obiegowa Karta obiegowa SNM

Podanie o odpis dyplomu w języku angielskim ( przy ubieganiu sie o wydanie odpisu w j. angielskimdoc

Strona tytułowa strona_tytulowa_SNM_wzorzec

Ocena stopnia zaawansowania pracy ( podpisana przez promotora ) ( przy ubieganiu sie o przesuniecie terminu egzaminu dyplomowego )pdf

Podanie o przesuniecie terminu egzaminu dyplomowego  pdf

Podanie o przeniesienie praw autorskich pdf

 

 

 

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Biuro Karier

Facebook

  • © 2018 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl