Konkurs fotograficzny | PJATK w Gdańsku

Konkurs fotograficzny

To jest strona konkursu fotograficznego WAKACJE 2010 organizowanego przez:

Wydział Sztuki Nowych Mediów PJWSTK Gdańsk

oraz

Wydział Informatyki PJWSTK Gdańsk

Konkurs trwa w dniach 21 czerwca – 3 października 2010.

W związku z bardzo licznymi prośbami o przesunięcie terminu nadsyłania prac, zdecydowaliśmy się wydłużyć konkurs o jeden tydzień. Prace można zgłaszać do 03.10 (rozstrzygnięcie konkursu podczas Inauguracji Roku Akademickiego – 7 października).

 


GŁÓWNE ZASADY KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Gdańsku.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21 czerwca 2010 i trwa do 26 września 2010.

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych, liceów oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Do udziału w konkursie dopuszczone są także osoby, które nie są studentami, ale zakończyły naukę w szkole średniej w latach 2008-2010.


NAGRODY

34. W każdej z kategorii może zostać nagrodzona tylko jedna z nadesłanych prac danego autora.

35. Nagrodą główną w konkursie jest:
* kamera cyfrowa wraz z darmowym semestrem nauki na wydziale Sztuki Nowych Mediów

36. W kategorii MOMENTS & PLACES przewidziane są następujące nagrody dodatkowe:
* I Wyróżnienie: pendrive  8GB USB + 75% rabatu na 1 semestr nauki w PJWSTK
* II Wyróżnienie: statyw do aparatu + 50% rabatu na 1 semestr nauki w PJWSTK
* III-V Wyróżnienie: karta SD RAM 2 GB

37. W kategorii MOBILE FUN nagrodą główną jest:
* pendrive 8GB wraz z darmowym semestrem nauki na wydziale Sztuki Nowych Mediów.

38. W kategorii MOMENTS & PLACES przewidziane są następujące nagrody dodatkowe:
* I Wyróżnienie: pendrive  4GB USB + 75% rabatu na 1 semestr nauki w PJWSTK
* II Wyróżnienie: karta pamięci microSD 2GB + 50% rabatu na 1 semestr nauki w PJWSTK
* III Wyróżnienie: karta pamięci microSD 2GB

39. Dla uczniów szkół średnich przewidziane są dodatkowe nagrody specjalne:
* Nagroda główna: pendrive 4GB + 1 darmowy semestr nauki na PJWSTK lub pełen kurs certyfikowany Akademii Cisco (4 semestry)
* I Wyróżnienie: pendrive 4GB + 75% rabatu na 1 semestr nauki w PJWSTK
* II Wyróżnienie: pendrive 2GB + 50% rabatu na 1 semestr nauki w PJWSTK
* III Wyróżnienie: pendrive 2GB + 25% rabatu na 1 semestr nauki w PJWSTK

40. Oprócz powyższych nagród przewidziane są dodatkowe nagrody-niespodzianki i nagrody sponsorskie


JAK ZGŁOSIĆ PRACE DO KONKURSU

10. Uczestnik przesyła prace za pomocą poczty elektronicznej, na adres: konkurs.gdansk@pjwstk.edu.pl

11. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace do rywalizacji w każdej z kategorii. Każda praca powinna być przesłana za pomocą osobnego emaila (pozwoli to uniknąć problemów związanych z wielkością wiadomości).

12. Tytuł maila powinien brzmieć: “KONKURS FOTO PJWSTK – MOMENTS & PLACES” lub “KONKURS FOTO PJWSTK – MOBILE FUN” (w zależności od kategorii tematycznej). W treści maila należy podać:
a. imię, nazwisko i adres emailowy do kontaktu
b. nazwę szkoły lub uczelni (w przypadku osób, które nie są studentami, lecz ukończyły szkołę średnią w latach 2008-2010 należy podać nazwę tej szkoły)
c. tytuł zdjęcia oraz datę jego powstania
d. informację o aparacie (lub o telefonie komórkowym), którym było wykonywane zdjęcie
e. klauzulę: “Zgłaszając pracę do konkursu PJWSTK Gdańsk potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem, zaś nadesłany materiał jest mojego autorstwa i wolny od roszczeń prawnych osób trzecich.”
f. klauzulę: “Na moje uczestnictwo w konkursie wyraża zgodę Rodzic lub opiekun prawny [imię i nazwisko]” (dotyczy jedynie przypadku nadsyłania prac przez osoby nieletnie)
g. informacje dodatkowe – autor może także dodać kilkuzdaniowy opis okoliczności powstania pracy, ale nie jest to wymagane
W przypadku nadsyłania kilku prac, powyższą treść należy wkleić do każdego z maili.

13. Prace powinny być załączone do emaila jako plik graficzny w formacie: GIF, JPEG, TIFF lub PNG. Wielkość jednego pliku nie może być większa niż 10 MB. Plik powinien mieć nazwę postaci imię.nazwisko.tytulzdjecia.gif (lub .jpg, .tif, .png)


Szczegółowy regulamin konkursu oraz sposób nadsyłania prac znajduje się tutaj: REGULAMIN


Główny Partner Prasowy Główny Partner Radiowy

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kurs Japońskiego

CISCO

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl