Kursy i szkolenia informatyczne | PJATK w Gdańsku

Inżynieria wymagań wobec systemu w projektach informatycznych

 

Nazwa kursu Inżynieria wymagań wobec systemu w projektach informatycznych
Liczba godzin 16
Mnemonik IWS

 

OPIS
Założenia i cele Rozwijanie u słuchaczy zrozumienia dla systematycznego podejścia do pozyskiwania, analizy, specyfikowania
i zarządzania wymaganiami oraz zapoznanie ich z podstawowymi pojęciami, metodami i standardami inżynierii wymagań. Nadanie inżynierii wymagań praktycznego wymiaru poprzez egzemplifikację realizacji podstawowych produktów analizy wymagań – dokumentu  Specyfikacji Wymagań Systemowych, modelu opracowanego w oparciu o język SysML oraz modelu przypadków użycia – z  wykorzystaniem narzędzi CASE i funkcjonalności śledzenia implementacji wymagań.
Adresaci kursu Analitycy biznesowi, analitycy i projektanci systemów informatycznych, programiści, kadra zarządzająca projektem IT, studenci MIS/CS.
Charakter kursu średniozaawansowany
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy polski
Kierownik kursu mgr inż. Grzegorz Cysewski, Postdata S.A. O/Gdańsk
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 8 godzin; Zajęcia praktyczne 8 godzin
Cena szkolenia  1490 PLN
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK
 600 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Termin rozpoczęcia: po skompletowaniu grupy
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty,
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe 1. Wymagania w systemach informatycznych
· Pojęcie wymagania
· Kategorie wymagań
· Zasady opisu wymagań (model SMART)
· Priorytetyzacja wymagań (model MoSCoW)
2. Inżynieria wymagań
· Pojęcie inżynierii wymagań
· Działania w obszarze inżynierii wymagań
· Pozyskiwanie wymagań; źródła wymagań; interesariusze
· Wymagania w projekcie informatycznym – rola, wyzwanie, konsekwencje
3. Specyfikacja wymagań wobec systemu
· Cele i zakres specyfikacji, standardy
· Dokument specyfikacji wymagań (SWS)
· Język SysML (Systems Modeling Language)
· Diagramy SysML w inżynierii wymagań
4. Modelowanie przypadków użycia
· Notacja i diagram przypadków użycia
· Scenariusze w przypadkach użycia
· Dobre praktyki modelowania przypadków użycia
· Przykłady i praktyczna realizacja modeli
· Przypadki użycia a wymagania – powiązanie modeli
· Inne zastosowania przypadków użycia – przypadki testowe
· Metoda Use Case Points, czyli od przypadków użycia do budżetu projektu
5. Zarządzanie wymaganiami
· Znaczenie możliwości śledzenia wymagań (traceability)
· Narzędzia śledzenia wymagań
· Praktyczne podejście do zarządzania wymaganiami
Opis ćwiczeń Lista ćwiczeń układa się w przygotowanie kolejnych kroków realizowanych dla wybranego problemu i projektu informatycznego stanowiącego jego rozwiązanie
· Identyfikacja i analiza wymagań
· Przygotowanie dokumentu SWS
· Opracowanie modelu wymagań
· Model przypadków użycia
· Powiązanie PU z wymaganiami
Podstawowe środowiska i narzędzia Enterprise Architect
Warunki zaliczenia Wykonanie ćwiczeń praktycznych
Świadectwa i certyfikaty Świadectwo PJATK ukończenia kursu
Korzyści Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej technik specyfikacji  i inżynierii wymagań oraz opanowanie praktycznych umiejętności w zakresie inżynierii wymagań systemowych na potrzeby projektów IT o zróżnicowanej skali.
Nieodzowna wiedza poprzedzająca
Pożądana wiedza poprzedzająca
Wykaz literatury Literatura podstawowa:
1. G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobsen: UML przewodnik użytkownika. WNT, 2001
2. J. Górski (red): Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, Mikom, 2000.
3. S.Wrycza, B.Marcinkowski: Język inżynierii systemów SysML, Architektura i zastosowania, Helion, 2010
Literatura uzupełniająca
IEEE Standard 1233 – 1998: IEEE Guide for Developing System Requirements Specifications

 

KONTAKT
Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs
Kontakt do celów organizacyjnych Dziekanat
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

Zapisz się

 

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kurs Japońskiego

Kursy Linux LPI

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl