Kursy i szkolenia informatyczne | PJATK w Gdańsku

KANBAN

 

Nazwa kursu KANBAN
Liczba godzin 16
Mnemonik KANBAN

 

OPIS
Założenia i cele Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodą pracy KANBAN.
Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:
● Wdrożyć KANBANa w swoim zespole
● Posługiwać się narzędziami KANBANowymi
● Projektować, usprawniać i wizualizować proces/y
● Podnieść efektywność pracy dzięki ograniczaniu marnotrawstwa
Adresaci kursu Studenci, pracownicy i inne osoby, które zamierzają podjąć pracę z wykorzystaniem KANBANa.
Charakter kursu podstawowy
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
wyGRAmy.co Postdata S.A.
Język wykładowy polski. Możliwe jest uzgodnienie realizacji kursu w języku angielskim lub rosyjskim
Kierownik kursu mgr Maria Lachowicz, wyGRAmy.co
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 4 godzin; Zajęcia praktyczne 12 godzin
Cena szkolenia 1490 PLN
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK
500PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Termin: do uzgodnienia
Planowana realizacja w dni robocze
(od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-17:00
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty,
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe 1. Wartości AGILE
· Tradycyjne modele zarządzania
· Wartości AGILE
2. KANBAN podstawy
· Pochodzenie
· Zasady
· Pryncypia
3. Tablica KANBAN
· Analiza procesu/ów
· Projektowanie tablicy
· Techniki wizualizacji
· Usprawnienia
4. Modele zmian
· Model Virginii Satir
· Kaizen – Kaikaku – Kakushin
5. Procesy KANBANa
· Mapowanie strumienia wartości
· Multitasking i sposoby jego eliminacji
· Ciągłe doskonalenie
6. Narzędzia i techniki
· Mierzenie efektywności pracy
· Limitowanie prac w toku
· Mierniki efektywności
· Slack time
· Systemy push i pull
Opis ćwiczeń Podczas kursu uczestnicy będą realizować szereg ćwiczeń składających się na symulację biznesową, która rozwijać się będzie w miarę postępu kursu. Celem symulacji jest pokazanie, w jaki sposób omawiane metody, techniki, czy narzędzia podnoszą efektywność i organizację pracy.
Wszystkie ćwiczenia będą powiązane ze sobą – kolejne ćwiczenia będą następstwem bądź rozwinięciem poprzednich.
Ćwiczenia będą rozłożone w miarę równomiernie podczas kursu i będą odpowiadały omawianym kolejno tematom.
Podstawowe środowiska i narzędzia
Warunki zaliczenia Wykonanie ćwiczeń praktycznych
Świadectwa i certyfikaty Świadectwo uczestnictwa w kursie PJATK i wyGRAmy.co
Korzyści Dzięki kursowi uczestnicy zyskają:
● Sposoby na eliminację marnotrawstwa i wielozadaniowości
● Narzędzia do szybkiego reagowania na zmiany
● Metody jasnej i czytelnej wizualizacji pracy
● podejście dające jasny obraz działań zespołu/organizacji
Nieodzowna wiedza poprzedzająca Nie dotyczy
Pożądana wiedza poprzedzająca
Wykaz literatury Źródła:
1. http://wygramy.co/blog/
blog o m.in. AGILE, SCRUM, KANBAN
2. http://www.scrumguides.org/
do pobrania podręcznik SCRUM Guide (również po polsku)
3. https://www.scrum.org/ 
oficjalna strona z informacjami o SCRUM, testami itp.
4. http://www.poddrzewem.pl/
ważne informacje i blog
5. http://www.agile247.pl/
informacje i aktualności dotyczące AGILE i SCRUM

 

KONTAKT
Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs
Kontakt do celów organizacyjnych Dziekanat
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kurs Japońskiego

Biuro Karier

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl