Aktualności Wi | PJATK w Gdańsku

Aktualności WI

RSS

Ogłoszenie o zapomodze26.03.2020, 11:49

Szanowni Państwo,

w związku z epidemią koronawirusa część z Państwa znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. Jeśli ktoś z Państwa utracił źródło dochodów lub stracił je ktoś z najbliższej rodziny, mogą Państwo ubiegać się o zapomogę (jednorazowe bezzwrotne świadczenie).

 1. Wypełniają Państwo druk podania (wzór w załączniku).
 2. Kompletują Państwo dokumenty świadczące o pogorszeniu Państwa sytuacji: np. umowę o pracę czy umowę zlecenie (zawartą przed 1 marca 2020r) i wypowiedzenie, oświadczenie pracodawcy o zawieszeniu działalności (wyciąg z CEIDG) itp.
 3. Podanie i dokumenty należy zeskanować (zrobić zdjęcie) i przesłać (z emaila studenckiego) na adres  stypendia@pja.edu.pl  lub marzena.lasocka@pjwstk.edu.pl.
 4. Kiedy otrzymają Państwo (drogą emailową) decyzję o przyznaniu zapomogi, wysyłają Państwo w mailu zwrotnym informację, czy akceptują Państwo tę decyzję.
 5. Jeśli zapomoga nie zostanie przyznana, mogą Państwo odwołać się od tej decyzji do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (pismo wysyłają Państwo na jeden z podanych wyżej adresów email).

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres email  marzena.lasocka@pjwstk.edu.pl  lub  stypendia@pja.edu.pl .

Załącznik: wniosek o zapomogę – wzór

 

logo_male_aktualnosci

Zarządzenie Rektora PJATK z dnia 24.0325.03.2020, 13:16

Zarządzenie Rektora PJATK z dnia 24.03.2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo obsługa administracyjna studentów, kandydatów na studia, pracowników uczelni oraz pozostałych osób, w okresie od 25 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. będzie odbywała się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zarządzenie Rektora z dnia 24.03.2020_COVID-19

 

logo_male_aktualnosci

PJATK prowadzi zajęcia on-line – #zostańwdomu23.03.2020, 13:07

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie już od 10 marca wprowadziliśmy zmiany w funkcjonowaniu Uczelni aby zapewnić bezpieczeństwo studentom i pracownikom oraz zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora PJATK, prof. Jerzego Pawła Nowackiego, w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 wprowadzono rozwiązania:

 • od 10 marca zostały wstrzymane wyjazdy zagraniczne pracowników i studentów,
 • od 10 marca zostały odwołane wydarzenia organizowane na terenie uczelni,
 • od 16 marca wykłady i zajęcia są prowadzone on-line.

Zachęcamy wszystkich do rozważnego postępowania i przyłączenia się do ogólnopolskiej akcji #ZostańwDomu – w ten sposób chronimy zdrowie swoje i swoich bliskich.

W ramach tej akcji drużyna e-sportowa Ninja PJATK zorganizowała konkurs na facebooku. Więcej informacji na ich profilu: facebook.com/ninjapjatk/

Dla osób uczących się/pracujących w domu PJATK przygotowało również nakładki na zdjęcia profilowe (można jej użyć klikając w zdjęcie profilowe na profilu) facebook.com/polskojaponska

 

Poprzednie komunikaty:

Legitymacje studenckie ważne do 31 maja
Specjalny tryb pracy jednostek PJATK
Zarządzenie Rektora PJATK z dnia 11 marca
Zarządzenie Rektora PJATK ws. przeciwdziałania koronawirusowi

Legitymacje studenckie ważne do 31 maja12.03.2020, 18:17

Premier Jarosław Gowin podpisał dziś rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w Dziekanacie.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-i-doktoranckie-automatycznie-przedluzone

 

 

Specjalny tryb pracy jednostek PJATK12.03.2020, 17:51

Od 13 marca jednostki administracyjne PJATK pracują w specjalnym trybie. Jest on spowodowany pandemią wywołaną koronawirusem SARS-Cov-2.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo wszystkie działy uczelni od 13 marca do odwołania funkcjonują zdalnie. Oznacza to, że wszystkie sprawy są załatwiane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Prosimy o zrezygnowanie z wizyt w Dziekanacie i kontaktowanie się z pracownikami e-mailowo.

Zarządzenie Rektora PJATK z dnia 11 marca11.03.2020, 16:05

Przekazujemy Zarządzenie Rektora PJATK z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.
Zarządzenie Rektora z dnia 11.03.2020_COVID-19
 
Zwracamy się z prośbą o regularne śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego: https://gis.gov.pl/aktualnosci/ i Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wiadomosci

Zarządzenie Rektora PJATK ws. przeciwdziałania koronawirusowi11.03.2020, 14:00

Zgodnie z zarządzeniem Rektora PJATK, prof. Jerzego Pawła Nowackiego, w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 wśród członków społeczności Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych wprowadzono rozwiązania:

 • od 10 marca zostały wstrzymane wyjazdy zagraniczne pracowników i studentów,
 • od 10 marca zostały odwołane wydarzenia organizowane na terenie uczelni,
 • od 16 marca wykłady nie będą prowadzone w tradycyjnej formie, lecz on-line.

Propozycje rozwiązań technicznych zostaną podane w ciągu dwóch najbliższych dni.

Pełna treść zarządzenia

Plakat dot. zasad bezpieczeństwa zw. z koronawirusem

Komunikat rektora PJATK w sprawie sytuacji epidemiologicznej w krajach azjatyckich i we Włoszech z 27.02.2020

logo_male_aktualnosci

Rusza kurs CISCO 1 – są jeszcze wolne miejsca!02.03.2020, 13:33

Zapraszamy chętnych do dołączenia do kursu “CCNA sem.1 – Wprowadzenie do sieci” na jutrzejsze spotkanie (2 marca) o godzinie 18:00 w sali 117.
Prosimy o wcześniejsze wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/1_KuqEwQd6IepP3Ny0sehShoGGPraxgqOmo-pCmy0weA

cisco 1 nastrone

Od tego roku nastąpiły zmiany w szkoleniach Akademii CISCO. Cykl szkoleń został skompresowany z 4 do 3 semestrów (oraz CISCO CCNA SECURITY):

Teraz tę samą wiedzę i umiejętności można nabyć szybciej. Oznacza to również, że uczestnicy biorący udział w pełnym cyklu szkoleń CISCO, ponoszą mniejszy koszt.

Cisco jest światowym liderem w dziedzinie technologii sieciowych przeznaczonych do obsługi Internetu. Sieci są fundamentem komunikacji przedsiębiorstw, szkół, administracji publicznej i osób prywatnych, a fundamentem Internetu i innych sieci opartych na protokole internetowym (IP) są rozwiązania firmy Cisco.

Komunikat Rektora PJATK28.02.2020, 13:36

Komunikat Rektora PJATK w sprawie sytuacji epidemiologicznej we Włoszech i krajach azjatyckich

Szanowni Państwo,

w trosce o Państwa bezpieczeństwo i samopoczucie oraz w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną apelujemy o śledzenie bieżących doniesień dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i przestrzegamy przed podjęciem decyzji o wyjazdach zagranicznych.

Studentom i studentkom, którzy w ostatnich dniach wrócili z krajów azjatyckich oraz Włoch – w szczególności z regionów: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum – stanowczo zalecamy ograniczenie aktywności społecznej poprzez dwutygodniową kwarantannę (pozostanie w domu) oraz obserwację stanu zdrowia.

Powyższa decyzja dotyczy także pracowników Uczelni powracających z tych krajów.

Władze Uczelni podjęły również decyzję o wstrzymaniu planowanych wyjazdów pracowników i studentów PJATK do krajów azjatyckich i Włoch.

Nieobecność na zajęciach zostanie usprawiedliwiona na podstawie skanów dokumentów podróży w rejony najbardziej zagrożone z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem COVID-19.

Studenci proszeni są o przesyłanie ich na adres e-mail: dziekanat@pja.edu.pl, a pracownicy na adres: kadry@pja.edu.pl.

Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na stan zdrowia, a w przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych o kontakt telefoniczny lub mailowy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił również całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia. Numer infolinii: 800-190-590.

Śledzimy na bieżąco rozwój wydarzeń i rekomendacje właściwych służb na wypadek konieczności podjęcia dalszych działań.

Bezpieczeństwo całej społeczności akademickiej jest dla nas najważniejsze, wobec czego postanowiliśmy podjąć szczególne środki ostrożności:

 • zaapelowaliśmy do studentów i pracowników uczelni przybywających z krajów podwyższonego ryzyka, aby zachowali 14-dniową kwarantannę,
 • wprowadziliśmy dezynfekcję klamek, poręczy i przycisków wind na terenie całej uczelni,
 • przy wejściach do uczelni umieszczone zostaną zbiorniki ze środkiem dezynfekującym,
 • w toaletach na terenie uczelni dostępne będzie mydło z funkcją dezynfekcji,
 • w toaletach pojawią się naklejki z instrukcją skutecznego mycia rąk.

Z wyrazami szacunku,
Dr hab. Jerzy Paweł Nowacki
Rektor PJATK

logo_male_aktualnosci

Rekrutujemy na stanowisko Doradcy zawodowego17.02.2020, 10:42

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych powstała w 1994 roku i od lat zajmuje czołowe pozycje
w prestiżowych rankingach. Wyróżniana jest zarówno przez studentów, pracodawców oraz media.Obok działalności edukacyjnej na kierunkach informatyka, zarządzani informacją, kulturoznawstwo, grafika i architektura wnętrz, uczelnia prowadzi szereg projektów z zakresu kreowania i zastosowania technologii informacyjnych w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.

Chcesz się stać częścią naszej uczelni aplikuj już dziś!

Doradca zawodowy

w Akademickim Biurze Karier

Miejsce pracy: Gdańsk

 

Jakie działania będziesz prowadzić jako doradca zawodowy

 • Doradztwo indywidualne w zakresie badania kompetencji i predyspozycji zawodowych, tworzenia profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych oraz planowania ścieżki kariery
 • Doradztwo grupowe w zakresie metod poszukiwania pracy i umiejętności miękkich w formie indywidualnej
  i warsztatowej
 • Udzielanie porad indywidualnych oraz informacji zawodowej nt. rynku pracy, możliwości szkolenia, podnoszenia kwalifikacji
 • Wsparcie w obsłudze profilu FB Biura Karier
 • Tworzenie raportów bilansu kompetencji i raportów zbiorczych
 • Uczestniczenie w działaniach Akademickiego Biura Karier (Targi Pracy, Dni Otwarte dla pracodawców, tworzenie zasobów Portalu ABK)

Idealnie, jeżeli masz

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego lub pokrewne (psychologia, socjologia, pedagogika) lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe jako doradca zawodowy (w ostatnich 5 latach)
 • wiedzę z podstaw prawa pracy, ochrony własności intelektualnej i prowadzenia działalności gospodarczej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2

Będzie miło, jeżeli

 • Masz doświadczenie w prowadzeniu profilu na FB oraz tworzeniu treści on-line
 • Oraz praktykę w prowadzeniu warsztatów
 • Potrafisz się porozumieć w języku rosyjskim

 

Co możemy Ci zaoferować

 • Ciekawą pracę w wiodącej uczelni niepublicznej o ugruntowanej pozycji w branży
 • Przeszkolenie oraz bieżący dostęp do specjalistów z Twojej dziedziny
 • Możliwość uczestnictwa w bezpłatnych kursach, szkoleniach i spotkaniach branżowych
 • Uczestnictwo w realnych projektach
 • Stabilność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
 • Wymiar etatu ½ z możliwością rozszerzenia w przyszłości
 • Możliwość korzystania z dodatkowych benefitów (prywatna opieka medyczna, karta Multisport)
 • Bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (paczki świąteczne dla dzieci, bony na święta Bożego Narodzenia, dofinansowanie do urlopu)

 

Prosimy o przesłanie CV na adres praca@pja.edu.pl z dopiskiem DORADCA ZAWODOWY GDAŃSK wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji (do pobrania TUTAJ)

 

Strona 1 z 5212345...102030...Ostatnia »

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Facebook

Kursy Linux LPI

 • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl