Aktualności Wsnm | PJATK w Gdańsku

Aktualności WSNM

RSS

Ogłoszenie o zapomodze26.03.2020, 11:49

Szanowni Państwo,

w związku z epidemią koronawirusa część z Państwa znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. Jeśli ktoś z Państwa utracił źródło dochodów lub stracił je ktoś z najbliższej rodziny, mogą Państwo ubiegać się o zapomogę (jednorazowe bezzwrotne świadczenie).

 1. Wypełniają Państwo druk podania (wzór w załączniku).
 2. Kompletują Państwo dokumenty świadczące o pogorszeniu Państwa sytuacji: np. umowę o pracę czy umowę zlecenie (zawartą przed 1 marca 2020r) i wypowiedzenie, oświadczenie pracodawcy o zawieszeniu działalności (wyciąg z CEIDG) itp.
 3. Podanie i dokumenty należy zeskanować (zrobić zdjęcie) i przesłać (z emaila studenckiego) na adres  stypendia@pja.edu.pl  lub marzena.lasocka@pjwstk.edu.pl.
 4. Kiedy otrzymają Państwo (drogą emailową) decyzję o przyznaniu zapomogi, wysyłają Państwo w mailu zwrotnym informację, czy akceptują Państwo tę decyzję.
 5. Jeśli zapomoga nie zostanie przyznana, mogą Państwo odwołać się od tej decyzji do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (pismo wysyłają Państwo na jeden z podanych wyżej adresów email).

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres email  marzena.lasocka@pjwstk.edu.pl  lub  stypendia@pja.edu.pl .

Załącznik: wniosek o zapomogę – wzór

 

logo_male_aktualnosci

Zarządzenie Rektora PJATK z dnia 24.0325.03.2020, 13:16

Zarządzenie Rektora PJATK z dnia 24.03.2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo obsługa administracyjna studentów, kandydatów na studia, pracowników uczelni oraz pozostałych osób, w okresie od 25 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. będzie odbywała się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zarządzenie Rektora z dnia 24.03.2020_COVID-19

 

logo_male_aktualnosci

PJATK prowadzi zajęcia on-line – #zostańwdomu23.03.2020, 13:07

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie już od 10 marca wprowadziliśmy zmiany w funkcjonowaniu Uczelni aby zapewnić bezpieczeństwo studentom i pracownikom oraz zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora PJATK, prof. Jerzego Pawła Nowackiego, w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 wprowadzono rozwiązania:

 • od 10 marca zostały wstrzymane wyjazdy zagraniczne pracowników i studentów,
 • od 10 marca zostały odwołane wydarzenia organizowane na terenie uczelni,
 • od 16 marca wykłady i zajęcia są prowadzone on-line.

Zachęcamy wszystkich do rozważnego postępowania i przyłączenia się do ogólnopolskiej akcji #ZostańwDomu – w ten sposób chronimy zdrowie swoje i swoich bliskich.

W ramach tej akcji drużyna e-sportowa Ninja PJATK zorganizowała konkurs na facebooku. Więcej informacji na ich profilu: facebook.com/ninjapjatk/

Dla osób uczących się/pracujących w domu PJATK przygotowało również nakładki na zdjęcia profilowe (można jej użyć klikając w zdjęcie profilowe na profilu) facebook.com/polskojaponska

 

Poprzednie komunikaty:

Legitymacje studenckie ważne do 31 maja
Specjalny tryb pracy jednostek PJATK
Zarządzenie Rektora PJATK z dnia 11 marca
Zarządzenie Rektora PJATK ws. przeciwdziałania koronawirusowi

Legitymacje studenckie ważne do 31 maja12.03.2020, 18:17

Premier Jarosław Gowin podpisał dziś rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w Dziekanacie.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-i-doktoranckie-automatycznie-przedluzone

 

 

Specjalny tryb pracy jednostek PJATK12.03.2020, 17:51

Od 13 marca jednostki administracyjne PJATK pracują w specjalnym trybie. Jest on spowodowany pandemią wywołaną koronawirusem SARS-Cov-2.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo wszystkie działy uczelni od 13 marca do odwołania funkcjonują zdalnie. Oznacza to, że wszystkie sprawy są załatwiane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Prosimy o zrezygnowanie z wizyt w Dziekanacie i kontaktowanie się z pracownikami e-mailowo.

Zarządzenie Rektora PJATK z dnia 11 marca11.03.2020, 16:05

Przekazujemy Zarządzenie Rektora PJATK z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.
Zarządzenie Rektora z dnia 11.03.2020_COVID-19
 
Zwracamy się z prośbą o regularne śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego: https://gis.gov.pl/aktualnosci/ i Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wiadomosci

Zarządzenie Rektora PJATK ws. przeciwdziałania koronawirusowi11.03.2020, 14:00

Zgodnie z zarządzeniem Rektora PJATK, prof. Jerzego Pawła Nowackiego, w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 wśród członków społeczności Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych wprowadzono rozwiązania:

 • od 10 marca zostały wstrzymane wyjazdy zagraniczne pracowników i studentów,
 • od 10 marca zostały odwołane wydarzenia organizowane na terenie uczelni,
 • od 16 marca wykłady nie będą prowadzone w tradycyjnej formie, lecz on-line.

Propozycje rozwiązań technicznych zostaną podane w ciągu dwóch najbliższych dni.

Pełna treść zarządzenia

Plakat dot. zasad bezpieczeństwa zw. z koronawirusem

Komunikat rektora PJATK w sprawie sytuacji epidemiologicznej w krajach azjatyckich i we Włoszech z 27.02.2020

logo_male_aktualnosci

Komunikat Rektora PJATK28.02.2020, 13:36

Komunikat Rektora PJATK w sprawie sytuacji epidemiologicznej we Włoszech i krajach azjatyckich

Szanowni Państwo,

w trosce o Państwa bezpieczeństwo i samopoczucie oraz w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną apelujemy o śledzenie bieżących doniesień dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i przestrzegamy przed podjęciem decyzji o wyjazdach zagranicznych.

Studentom i studentkom, którzy w ostatnich dniach wrócili z krajów azjatyckich oraz Włoch – w szczególności z regionów: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum – stanowczo zalecamy ograniczenie aktywności społecznej poprzez dwutygodniową kwarantannę (pozostanie w domu) oraz obserwację stanu zdrowia.

Powyższa decyzja dotyczy także pracowników Uczelni powracających z tych krajów.

Władze Uczelni podjęły również decyzję o wstrzymaniu planowanych wyjazdów pracowników i studentów PJATK do krajów azjatyckich i Włoch.

Nieobecność na zajęciach zostanie usprawiedliwiona na podstawie skanów dokumentów podróży w rejony najbardziej zagrożone z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem COVID-19.

Studenci proszeni są o przesyłanie ich na adres e-mail: dziekanat@pja.edu.pl, a pracownicy na adres: kadry@pja.edu.pl.

Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na stan zdrowia, a w przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych o kontakt telefoniczny lub mailowy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił również całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia. Numer infolinii: 800-190-590.

Śledzimy na bieżąco rozwój wydarzeń i rekomendacje właściwych służb na wypadek konieczności podjęcia dalszych działań.

Bezpieczeństwo całej społeczności akademickiej jest dla nas najważniejsze, wobec czego postanowiliśmy podjąć szczególne środki ostrożności:

 • zaapelowaliśmy do studentów i pracowników uczelni przybywających z krajów podwyższonego ryzyka, aby zachowali 14-dniową kwarantannę,
 • wprowadziliśmy dezynfekcję klamek, poręczy i przycisków wind na terenie całej uczelni,
 • przy wejściach do uczelni umieszczone zostaną zbiorniki ze środkiem dezynfekującym,
 • w toaletach na terenie uczelni dostępne będzie mydło z funkcją dezynfekcji,
 • w toaletach pojawią się naklejki z instrukcją skutecznego mycia rąk.

Z wyrazami szacunku,
Dr hab. Jerzy Paweł Nowacki
Rektor PJATK

logo_male_aktualnosci

Powłoki – wystawa Beaty Cedrzyńskiej w Sanoku18.02.2020, 14:08

Beata Cedrzyńska
POWŁOKI
 

wernisaż: 21.02, godzina 18:00
wystawa trwa do 20.03.2020 r.
BWA Galeria Sanocka , Rynek 14, Sanok
wstęp wolny

Wystawa będzie prezentowała prace najnowsze, szczególnie rozpoczęty w 2019 roku cykl tytułowy Powłoki, obejmujący zarówno malarstwo zrealizowane w technice akrylu na płótnie, jak i w technikach fotograficznych, graficznych na płótnie lub na szkle.
„Prace Cedrzyńskiej zawarte w cyklu „Powłoki” mają ikoniczną formułę, która pozwala domyślać się wielowarstwowej złożoności, zawartej w głębi antropomorficznej struktury. Być może są to narastające szkliste powłoki współczesnego świata, zapowiadające w konsekwencji trudną, ale przejmującą drogę, w poszukiwaniu nieznanej choć przeczuwanej w głębi transcendencji. Artystka z wprawą preparatora wskazuje nam, w trakcie wspólnej podróży, te warstwy, organy rzeczywistości, które decydują o prawdzie przedmiotu, lecz na co dzień ukryte są w miękkiej, bezpiecznej czerwieni ciała. W swoich pracach docieka prawdziwej natury człowieka. Ich formalna szczerość nie pozwala odbiorcy na łatwy zachwyt nad gładką różową skórą Formy, prowadząc odbiorcę w konsekwencji do epifanii, ale poprzez katharsis.” – fragment tekstu A. Pawełczyka.

Beata Cedrzyńska urodzona w Gdańsku. Dyplom obroniła na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa i Grafiki w 1999 roku, promotor prof. Teresa Miszkin. W latach 2002-2012 zatrudniona na ASP w Gdańsku. Tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne uzyskała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Obecnie pełni funkcję prodziekana Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku, gdzie zatrudniona jest na stanowisku profesora.
Autorka i uczestniczka około 120 wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.
Laureatka wielu nagród, wyróżnień i stypendiów, między innymi: Grand Prix – Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i nagrody kwartalnika “Format” 10. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych “Promocje 99“, wyróżnienia honorowego I Międzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych ,,Zdarzenia” 2000, Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni – Grand Prix VI Międzynarodowego Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej Gdynia 2011, wyróżnienia honorowego IV Międzynarodowego Biennale Obrazu ,,Quadro – Art” Łódź 2014, Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Gdańska 2014, Grant Rektora PJATK 2015 i 2016, wyróżnienia honorowego Jury 25 Festiwalu Malarstwa Współczesnego Szczecin 2016.
Prace znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowego w Gdańsku, Galerii Sztuki w Legnicy, Galerii Sandhofer w Salzburgu, kolekcji BWA w Rzeszowie i BWA w Olkuszu, MBWA we Włocławku, w zbiorach prywatnych w Niemczech i USA. Autorka licznych publikacji, między innymi: „Obrazy”, „Zderzenia”, „Outsider”, „Osobność”, „Ciało i sacrum. Retrospektywa.”, „Powłoki” (Biblioteka Narodowa). Teksty krytyczne (recenzje) autorstwa: prof. Marii Targońskiej, prof. Macieja Świeszewskiego, prof. Jacka Strzeleckiego, prof. ASP dr hab. Grzegorza Radeckiego, dr Andrzeja Saja, dr Doroty Grubby–Thiede, dr Krzysztofa Jureckiego, Jolanty Ciesielskiej, Jarosława Denisiuka, Jerzego Kamrowskiego, Małgorzaty Dorny (Wendrychowskiej), Andrzeja Pawełczyka.

Stypendia Erasmus+12.02.2020, 13:07

Uwaga studenci! Rekrutacja do programu Erasmus+ 2020/2021 spotkała się z dużym zainteresowaniem, dlatego termin zgłoszeń został wydłużony do 15 marca. Rekrutacja dotyczy wyjazdów na studia zaczynające się od września/października i staże wakacyjne

Zapraszamy studentki i studentów Informatyki oraz Sztuki Nowych Mediów do aplikowania na wyjazdy stypendialne w ramach Erasmus+ z PJATK. Aplikować mogą studentki i studenci wszystkich ścieżek i typów studiów: stacjonarnych, niestacjonarnych, internetowych.

Aby zgłosić chęć udziału w programie na rok akademicki 2020/2021 należy wypełnić formularz aplikacyjny online.

Do zgłoszenia należy dołączyć CV oraz fotografię do legitymacji studenckiej.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod tym linkiem.

Zasady rekrutacji są dostępne pod tym linkiem.

Wymogi portfolio są dostępne pod tym linkiem.

erasmus plus pjatk gdanks

Strona 1 z 3412345...102030...Ostatnia »

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Facebook

CISCO

 • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl