PJATK w Gdańsku – Kurs Rysunku

Kurs Rysunku

Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych

Wydział Sztuki Nowych Mediów PJATK w Gdańsku

80-045 Gdańsk, ul. Brzegi 55

Dziekanat: (+48 58) 683-59-87; (+48 58) 683-59-75

gdansk@pja.edu.plalosik@pja.edu.pl

 

Kurs przygotowujący na kierunek Grafika z zakresu rysunku, malarstwa i kompozycji.

 

            Wydział Sztuk Nowych Mediów PJATK w Gdańsku zaprasza wszystkich zainteresowanych na organizowany na naszej uczelni kurs rysunku, malarstwa i kompozycji. Adresowany on jest głównie do osób ubiegających się o przyjęcie na studia na PJATK – kierunek Grafika. Celem kursu jest przygotowanie prac (teczka – portfolio) wymaganych przez komisję rekrutującą kandydatów. Do udziału w kursach zapraszamy też osoby które pragną zdobyć podstawowe umiejętności z rysunku i malarstwa lub chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

 

Program kursu obejmuje: podstawy teoretyczne i ćwiczenia praktyczne.

- szkice koncepcyjne (kadr, kompozycja),

- studium martwej natury – rysunek (mierzenie proporcji brył)

- studium postaci/aktu – rysunek

- studium martwej natury – malarstwo

- studium postaci/aktu – malarstwo

- ćwiczenia kompozycyjne na zadany temat

Kurs obejmuje 10 dni ( 60 h lekcyjnych – 45 h zegarowych)

 Opłata za uczestnictwo zostanie podana przed ogłoszeniem naboru na kolejną edycję kursu.

Kandydaci do udziału w kursie mogą zgłaszać się poprzez  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY .

Dowód wpłaty za kurs prosimy przesłać mailowo na adres gdansk@pja.edu.pl  podając swoje imię i nazwisko, a w tytule maila wpisując “KURS RYSUNKU, MALARSTWA I KOMPOZYCJI – Gdańsk”.

Zapłata za Kurs nie jest jednoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej dotyczącej prowadzenia Kursu. Warunkiem koniecznym jest dokonanie zgłoszenia kandydata na kurs poprzez FORMULRZ ZGŁOSZENOWY oraz osobiste podpisanie (zawarcie) umowy (Kontraktu – Kontrakt Rysunek) dotyczącej Kursu.

Wpłat należy dokonywać na konto PJATK:
Bank DnB NORD Polska S.A. numer rachunku:

38 2190 0002 3000 0046 2893 0101

Jako tytuł na dowodzie wpłaty należy KONIECZNIE podać:  swoje nazwisko wraz z dopiskiem KURS RYSUNKU, MALARSTWA I KOMPOZYCJI – Gdańsk.

PJATK zastrzega sobie możliwość odwołania Kursu w sytuacji, gdy nie zbierze się odpowiednia liczba osób (minimum 8). W takiej sytuacji wpłata zostanie zwrócona.

 

Materiały potrzebne do zajęć:   (Uczelnia materiałów nie zapewnia)

- brystol 100 x 70 cm
- blok rysunkowy formatu A4
- ołówki B,B2,B4,B6 gumka chlebowa i zwykła.
- farby plakatowe, temperowe lub akrylowe, pędzle, szmatki do wycierania, naczynie na wodę,  papierowa taśma malarska, wałeczek malarski, grunt malarski (Gesso lub biała emulsja akrylowa)

 

 

Uczelnia nie zapewnia ww. materiałów.

 

Prowadzący kurs:

dr hab. Beata Cedrzyńska

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Biuro Karier

Kurs Japońskiego

  • © 2017 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl