Kursy i szkolenia informatyczne | PJATK w Gdańsku

Linux LPIC 1-101 – zawieszony

 

Nazwa kursu Autoryzowany kurs
Linux Professional Institute  (LPI)
Linux Server Professional
Part 1 (LPIC-1 101)
Liczba godzin 30
Mnemonik LPIC-1-101

 

OPIS
Założenia i cele Celem kursu jest wprowadzenie do administracji systemem Linux
(część pierwsza) oraz egzaminu LPIC-1: 101-500 i certyfikatu LPIC-1
Linux Administrator. Egzaminy nie są związane z konkretną dystrybucją
systemu Linux.
Uwaga !
Aby uzyskać certyfikat LPIC-1: Linux Administrator
trzeba zdać 2 egzaminy: LPI 101-500 i LPI 102-500.
Adresaci kursu Studenci PJATK, studenci innych uczelni, inżynierowie z regionu, zainteresowani uczniowie szkół średnich.
Charakter kursu średniozaawansowany
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy polski
Kierownik kursu -
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 14 godzin; Zajęcia praktyczne 16 godzin
Cena szkolenia 1250 PLN 
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK
595 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Zajęcia będą odbywały się w wybranym dniu roboczym w godz. 16-21.Planowanie rozpoczęcie: do uzgodnienia

 
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe https://www.lpi.org/study-resources/lpic-1-101-exam-objectives/
1. Wprowadzenie do systemu Linux.2. Instalacja systemu Linux w środowisku wirtualnym.
3. Polecenia poziomu użytkownika.
4. Standardowe urządzenia wejścia i wyjścia w systemie Linux.
5. Przekierowania i potoki.
6. Ścieżki, aliasy i środowisko.
7. Środowiska graficzne.
8. Pomoc w systemie Linux.
9. Edytory plików konfiguracyjnych.
10. Prawa dostępu do plików i katalogów.
11. Instalacja oprogramowania z repozytoriów.
12. Użytkownicy i grupy.
13. Procesy i zadania.
14. Wyszukiwanie plików i katalogów.
15. Dowiązania miękkie i twarde.
16. Dyski, partycje i systemy plików, limity dyskowe.
17. Archiwizacja i kompresja, backupy.
18. Init i poziomy pracy.
19. Skrypty SysV, Systemd.
20. Zarządzanie sprzętem.
21. Biblioteki systemowe.
22. Konfiguracja sieci i firewall.
23. Korzystanie z SSH.
Opis ćwiczeń Ćwiczenia wykonywane są na maszynach wirtualnych Linux/Ubuntu
podłączonych do sieci LAN i Internetu. Możliwa jest pełna praca w
sieci: pobieranie i instalacja oprogramowania, logowanie się do innych
serwerów.
Podstawowe środowiska i narzędzia Stacja robocza z VirtualBOX, maszyny wirtualne Linux.
Warunki zaliczenia Wykonanie ćwiczeń praktycznych
Świadectwa i certyfikaty Certyfikat PJATK Gdańsk ukończenia kursu z logiem LPI -
Linux Professional Institute.
Korzyści 1. Nabycie najnowszej wiedzy w zakresie umożliwiającym podstawową administrację systemem Linux.
2.Przygotowanie do egzaminu LPI 101-500 i certyfikatu:
LPIC-1: Linux Administrator
3. Zniżki na egzaminy w ośrodkach VUE .
4.Materiały edukacyjne gratis (e-booki).
Uwaga!
Egzaminy można zdawać w ośrodkach VUE na całym świecie. W przypadku zorganizowanej grupy 20 osób, to istnieje możliwość zorganizowania egzaminu w PJATK Gdańsk.
Egzaminy są płatne osobno.
Nieodzowna wiedza poprzedzająca Dobra obsługa komputera PC (Windows lub Mac)
Pożądana wiedza poprzedzająca Podstawowa znajomość jęz. angielskiego
Wykaz literatury Autoryzowane materiały LPI (e-booki).

 

KONTAKT
Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs
Kontakt do celów organizacyjnych Dziekanat
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Biuro Karier

CISCO

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl