Kursy i szkolenia informatyczne | PJATK w Gdańsku

Linux LPIC 1-101

 

Nazwa kursu Autoryzowany kurs
Linux Professional Institute  (LPI)
Linux Server Professional
Part 1 (LPIC-1 101)
Liczba godzin 30
Mnemonik LPIC-1-101

 

OPIS
Założenia i cele Celem kursu jest wprowadzenie do administracji systemem Linux (cz. 1): instalacja systemu, instalacja oprogramowania z repozytoriów, zarządzanie użytkownikami, praca w powłoce, zarządzanie plikami i katalogami, zarządzanie bibliotekami, usługami oraz sprzętem, a także praca w środowisku graficznym.
Kurs przygotowuje do egzaminu LPI 101-400.
Uwaga!  Aby uzyskać certyfikat LPIC-1: Linux Server Professional trzeba zdać 2 egzaminy:   LPI 101-400 i LPI 102-400
Adresaci kursu Studenci PJATK, studenci innych uczelni, inżynierowie z regionu, zainteresowani uczniowie szkół średnich.
Charakter kursu średniozaawansowany
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy polski
Kierownik kursu mgr inż. Mariusz Bagiński, INSTRUKTOR
Certyfikaty:
LPIC-1: Linux Server Professional
LPIC-2: Linux Network Professional
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 15 godzin; Zajęcia praktyczne 15 godzin
Cena szkolenia 1250 PLN 
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK
595 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja
Zajęcia będą odbywały się popołudniami w wybranym dniu roboczym.
Planowanie rozpoczęcie: do uzgodnienia
 
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe https://www.lpi.org/study-resources/lpic-1-101-exam-objectives/
Kurs 101
1. Wprowadzenie do systemu.
2. Instalacja systemu Linux.
3. Podstawowe polecenia. Uruchamianie aplikacji.
4. Standardowe urządzenia we/wy.
5. Przekierowania i potoki.
6. Ścieżki, aliasy i środowisko.
7. Środowiska graficzne: Gnome, KDE, inne.
8. Man, info.
9. Vi, vim, i inne edytory.
10. Podstawowa konfiguracja sieci.
11. Prawa dostępu do plików i katalogów.
12. Instalacja oprogramowania z repozytoriów.
13. Repozytoria.
14. Użytkownicy i grupy.
15. Procesy.
16. Systemy plików i partycje.
17. Struktura plików i katalogów – FHS.
18. Wyszukiwanie plików i katalogów.
19. Dowiązania miękkie i twarde.
20. Archiwizacja/backupy.
21. Kompresja.
22. Start systemu Linux.
23. Budowa systemu plików.
24. Managery startowe
25. Poziomy pracy.
26. Systemd i Upstart.
27. Hardware.
28. Limity dyskowe/quoty.
29. Biblioteki systemowe.
30. Konfiguracja SSH.
Opis ćwiczeń Ćwiczenia  wykonywane są na maszynach wirtualnych Linux/Ubuntu podłączonych do sieci LAN i Internetu. Możliwa jest pełna praca w sieci: pobieranie i instalacja oprogramowania, logowanie się do innych serwerów.
Podstawowe środowiska i narzędzia Stacja robocza z systemem Linux, VirtualBOX, maszyny wirtualne Linux (Ubuntu/Debian).
Warunki zaliczenia Wykonanie ćwiczeń praktycznych
Świadectwa i certyfikaty Certyfikat PJATK Gdańsk ukończenia kursu z logiem LPI -
Linux Professional Institute.
Korzyści 1.Nabycie najnowszej wiedzy w zakresie umożliwiającym podstawową administrację systemem Linux (Red Hat, SUSE, Ubuntu, Debian).
2.Przygotowanie do egzaminu 101-400 i certyfikatu:
LPIC-1: Linux Server Professional
3.Duże zniżki (vouchery) na egzaminy w ośrodkach VUE
Uczestnicy kursów płacą tylko 90 Euro za egzamin. Normalna cena, to 149 Euro.
4.Materiały edukacyjne gratis.
5. Dostęp do dobrego laboratorium komputerowego.
6. Kontakt z certyfikowanym instruktorem.
Uwaga!
Egzaminy można zdawać w ośrodkach VUE na całym świecie. W przypadku zorganizowanej grupy 20 osób, to istnieje możliwość zorganizowania egzaminu w PJATK Gdańsk.
Egzaminy są płatne osobno.
Nieodzowna wiedza poprzedzająca Dobra obsługa komputera PC (Windows lub Linux)
Pożądana wiedza poprzedzająca Podstawowa znajomość jęz. Angielskiego
Wykaz literatury Autoryzowane materiały LPI (e-booki).

 

KONTAKT
Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs
Kontakt do celów organizacyjnych Anna Łosik
Ewa Zaleska-Chrobak
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Facebook

Biuro Karier

  • © 2019 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl