Kursy i szkolenia informatyczne | PJATK w Gdańsku

Linux LPIC 1-102

 

Nazwa kursu Autoryzowany kurs
Linux Professional Institute  (LPI)
Linux Server Professional
Part 1 (LPIC-1 102)
Liczba godzin 30
Mnemonik LPIC-1-102

 

OPIS
Założenia i cele Celem kursu jest wprowadzenie do administracji systemem Linux (cz. 2): instalacja oprogramowania z pakietów i źródeł, zarządzanie dyskami, partycjami i systemem plików, administracja bazą MySQL, Apache + PHP, pisanie skryptów Bash, konfiguracja serwera wydruków, konfiguracja sieci, firewall, logi systemowe, XWindows, zaawansowana obsługa użytkowników, szyfrowanie i podpis cyfrowy plików, katalogów i poczty elektronicznej.
Kurs przygotowuje do egzaminu LPI 102-400.
Uwaga!  Aby uzyskać certyfikat LPIC-1: Linux Server Professional trzeba zdać 2 egzaminy:   LPI 101-400 i LPI 102-400
Adresaci kursu Studenci PJATK, studenci innych uczelni, inżynierowie z regionu, zainteresowani uczniowie szkół średnich.
Charakter kursu średniozaawansowany
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy polski
Kierownik kursu mgr inż. Mariusz Bagiński, INSTRUKTOR
Certyfikaty:
LPIC-1: Linux Server Professional
LPIC-2: Linux Network Professional
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 15 godzin; Zajęcia praktyczne 15 godzin
Cena szkolenia 1250 PLN 
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK
595 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja
Zajęcia będą odbywały się w czwartki w
godzinach 16:00-20:30.
Planowanie rozpoczęcie: koniec maja 2018r.

 

Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe https://www.lpi.org/study-resources/lpic-1-102-exam-objectives/
Kurs 102
1. Średnio-zaawansowana konfiguracja sieci.
2. Serwer WWW – Apache.
3. Obsługa PHP.
4. Ufw – firewall.
5. MySQL.
6. xinetd.
7. Skrypty Bash.
8. Cron i at.
9. Drukowanie.
10. Czas systemowy, NTP.
11. Logi, poczta systemowa.
12. Xwindows i środowiska graficzne.
13. GPG – szyfrowanie i podpis cyfrowy.
14. Obsługa języków.
15. Użytkownicy i grupy – poziom
średnio-zaawansowany.
16. Sudo – delegacja uprawnień.
17. Webmin – instalacja oprogramowania
z pakietów.
Opis ćwiczeń Ćwiczenia  wykonywane są na maszynach wirtualnych Linux/Ubuntu podłączonych do sieci LAN i Internetu. Możliwa jest pełna praca w sieci: pobieranie i instalacja oprogramowania, logowanie się do innych serwerów.
Podstawowe środowiska i narzędzia Stacja robocza z systemem Linux, VirtualBOX, maszyny wirtualne Linux (Ubuntu/Debian).
Warunki zaliczenia Wykonanie ćwiczeń praktycznych
Świadectwa i certyfikaty Certyfikat PJATK Gdańsk ukończenia kursu z logiem LPI -
Linux Professional Institute.
Korzyści 1.Nabycie najnowszej wiedzy w zakresie umożliwiającym podstawową administrację systemem Linux (Red Hat, SUSE, Ubuntu, Debian).
2.Przygotowanie do egzaminu 101-400 i certyfikatu:
LPIC-1: Linux Server Professional
3.Duże zniżki (vouchery) na egzaminy w ośrodkach VUE
Uczestnicy kursów płacą tylko 90 Euro za egzamin. Normalna cena, to 149 Euro.
4.Materiały edukacyjne gratis.
5. Dostęp do dobrego laboratorium komputerowego.
6. Kontakt z certyfikowanym instruktorem.
Uwaga!
Egzaminy można zdawać w ośrodkach VUE na całym świecie. W przypadku zorganizowanej grupy 20 osób, to istnieje możliwość zorganizowania egzaminu w PJATK Gdańsk.
Egzaminy są płatne osobno.
Nieodzowna wiedza poprzedzająca Dobra obsługa komputera PC (Windows lub Linux).
Ukończony kurs LPIC-1 101 (1 część).
Pożądana wiedza poprzedzająca Podstawowa znajomość jęz. Angielskiego
Wykaz literatury Autoryzowane materiały LPI (e-booki).

 

KONTAKT
Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs
Kontakt do celów organizacyjnych Anna Łosik
Ewa Zaleska-Chrobak
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kurs Japońskiego

CISCO

  • © 2019 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl