Kursy i szkolenia informatyczne | PJATK w Gdańsku

Linux LPIC 1-102 – zawieszony

 

Program kursu

Nazwa kursu Autoryzowany kurs LPILinux Administrator

Part 2 (LPIC-1 102)

 Liczba godzin

30

Mnemonik LPIC-1-102

 

1. Opis
Założenia i cele Celem kursu jest wprowadzenie do administracji systemem Linux (część druga) oraz egzaminu LPIC-1: 102-500 i certyfikatu LPIC-1 Linux Administrator. Egzaminy nie są związane z konkretną dystrybucją systemu Linux.Uwaga !

Aby uzyskać certyfikat  LPIC-1: Linux Administrator

trzeba zdać 2 egzaminy:  LPI 101-500LPI 102-500.

Adresaci kursu Studenci PJATK, studenci innych uczelni, inżynierowie z regionu, zainteresowani uczniowie szkół średnich.
Poziom kursu  średniozaawansowany.
Jednostka prowadząca  Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy  polski
Kierownik kursu -
Plan godzinowy 

 

Wykłady 14 h
Zajęcia praktyczne 16 h
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy.
Cena szkolenia  1250 PLN
Cena szkolenia po zniżceZniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK  595 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Termin rozpoczęcia: do uzgodnienia.Realizacja w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 16:00-21:00
Harmonogram spotkań  
Charakter kursu OtwartyIstnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy.
2. Wymogi https://www.lpi.org/study-resources/lpic-1-102-exam-objectives/
Treści programowe Kurs 1021. Użytkownicy i grupy.
2. Testowanie bezpieczeństwa haseł.
3. Współczesne metody konfiguracji sieci.
4. SSH: scp, sftp, logowanie z użyciem kluczy.
5. Skrypty BASH, Sed, Awk.
6. Automatyzacja zarządzania systemem z użyciem SSH i Bash.
7. Szyfrowanie i podpis cyfrowy z GPG.
8. Czas i sieciowa synchronizacja czasu.
9. Logowanie zdarzeń i analiza logów.
10. Konfiguracja poczty systemowej.
11. Konfiguracja jednostek Systemd.
12. Cron i At. Timery Systemd.
13. Konfiguracja drukowania w systemie Linux.
14. Delegacja uprawnień Sudo.
15. Obsługa języków i stref czasowych.
16. Instalacja oprogramowania z paczek.
17. Firewall w różnych dystrybucjach Linux.

 

Opis ćwiczeń Ćwiczenia wykonywane są na maszynach wirtualnych Linux podłączonych do sieci LAN i Internetu. Możliwa jest pełna praca w sieci: ściąganie i instalacja oprogramowania, logowanie się do innych serwerów.
Podstawowe środowiska i narzędzia Stacja robocza z systemem Linux, VirtualBOX, maszyny wirtualne    Linux Ubuntu i CentOS.
Warunki zaliczenia Wykonanie ćwiczeń praktycznych.
Świadectwa i certyfikaty Certyfikat PJATK Gdańsk ukończenia kursu z logiem LPI -Linux Professional Institute.
Korzyści 1.Nabycie najnowszej wiedzy w zakresie umożliwiającym podstawową administrację systemem Linux.2.Przygotowanie do egzaminu LPI 102-500 i certyfikatu:LPIC-1: Linux Administrator

3. Zniżki na egzaminy w ośrodkach VUE.

4.Materiały edukacyjne gratis (e-booki).

Nieodzowna wiedza poprzedzająca Dobra obsługa komputera PC (Windows lub Mac).Ukończony kurs LPIC-1 101 (1 część).
Pożądana wiedza poprzedzająca Bierna znajomość jęz. angielskiego (czytanie dokumentacji).
Wykaz literatury Autoryzowane materiały LPI (e-booki).
3. Kontakt
Strona kursu https://gdansk.pjwstk.edu.pl/kursy-linux-lpi/
Kontakt do prowadzących kurs
Kontakt dla celów organizacyjnych Dziekanat PJATK w Gdańskmail: gdansk@pja.edu.pl

tel. 58 6835987

 

 

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kursy Linux LPI

Biuro Karier

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl