Linux LPIC-2 201 - zawieszony | PJATK w Gdańsku

Linux LPIC-2 201 – zawieszony

 

Nazwa kursu Autoryzowany kurs 
Linux Professional Institute  (LPI)
Linux Server Professional 
Part 2 (LPIC-2 201)
Liczba godzin 36
Mnemonik LPIC-2 201

 

OPIS
Założenia i cele Celem kursu jest  poszerzenie wiedzy z systemu Linux w zakresie administracji: dyskami, partycjami, systemami plików, macierzami dyskowymi, woluminami logicznymi, dyskami sieciowymi, szyfrowaniem dysków, kompilacją jądra i modułów oraz monitoringiem systemu i sieci. 
Kurs przygotowuje do egzaminu LPI 201-450.
Uwaga!
Aby uzyskać certyfikat  LPIC-2: Linux Engineer
trzeba zdać 2 egzaminy: 201-450 i 202-450
oraz posiadać certyfikat LPIC-1: Linux Administrator.
Adresaci kursu Studenci PJATK, studenci innych uczelni,
inżynierowie i specjaliści z regionu.
Charakter kursu Zaawansowany
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy polski
Kierownik kursu -
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 16 godzin; Zajęcia praktyczne 20 godzin
Cena szkolenia 1490 PLN
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK
670 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe
1. Monitoring systemu Linux.
2. Kompilacja jądra i modułów, łatanie jądra, dkms.
3. Bootloadery: GRUB2 i LILO.
4. Usługi: udev, dbus.
5. Moduły PAM, getty, login.
6. Naprawa systemu plików, badbloki, SMART.
7. Klasyczne backupy, przywracanie i odzysk danych.
8. Skrypty startowe SysV i Systemd.
9. Pamięć podręczna SWAP.
10. Woluminy logiczne LVM.
11. Macierze programowe RAID.
12. Dyski sieciowe: iSCSI, SSHFS.
13. System plików XFS.
14. Szyfrowanie dysków.
15. Kompilacja programów ze źródeł.
16. Konfiguracja sieci bezprzewodowych.
17. Monitoring sieci.
Opis ćwiczeń Wszystkie treści programowe poprzedzone są wyczerpującym wykładem wprowadzającym. Po wykładzie, ćwiczenia  wykonywane są na maszynach wirtualnych Linux/Ubuntu podłączonych do sieci LAN i Internetu. Na maszynach wirtualnych możliwa jest pełna praca w sieci (pobieranie i instalacja oprogramowania, logowanie się do innych maszyn wirtualnych).Ćwiczenia symulują rzeczywiste środowisko produkcyjne i umożliwiają zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie administracji: dyskami, partycjami, systemami plików, macierzami dyskowymi, woluminami logicznymi, dyskami sieciowymi, szyfrowaniem dysków, kompilacją jądra i modułów oraz monitoringiem systemu i sieci.
Podstawowe środowiska i narzędzia Stacja robocza z systemem Windows lub Linux, Virtualbox, maszyny wirtualne Linux Ubuntu.
Warunki zaliczenia Wykonanie zadania zaliczającego, obecności.
Świadectwa i certyfikaty Certyfikat PJATK Gdańsk ukończenia kursu z logiem
LPI – Linux Professional Institute.
Korzyści 1. Nabycie zaawansowanej wiedzy z poziomu inżyniera
systemu Linux.
2. Przygotowanie do egzaminu 201-450 i certyfikatu:
LPIC-2: Linux Engineer.
3. Znaczne podwyższenie kwalifikacji zawodowych.
4. Zniżki (vouchery) na egzaminy.
5. Dostęp do dobrego laboratorium komputerowego.
6. Kontakt z certyfikowanym instruktorem.
Uwaga!
Egzaminy LPI można zdawać w dowolnym w ośrodku VUE
na całym świecie.
Nieodzowna wiedza poprzedzająca Znajomość jęz. angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej. Podstawowa znajomość  administracji systemem Linux na poziomie kursów LPIC-1: 101 i 102
Pożądana wiedza poprzedzająca -
Wykaz literatury Dokumentacja systemowa

 

KONTAKT
Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs
Kontakt do celów organizacyjnych Anna Łosik
Ewa Zaleska-Chrobak
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kurs Japońskiego

Biuro Karier

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl