Kursy i szkolenia informatyczne | PJATK w Gdańsku

MS Word i MS Power Point – poziom średnio zaawansowany – zapisy wstrzymane

Nazwa kursu MS Word i MS Power Point – poziom średniozaawansowany
Liczba godzin 16
Mnemonik MSW_PP

 

OPIS
Założenia i cele Celem szkolenia MS Word jest pogłębienie wiedzy na temat profesjonalnej edycji dokumentów. W ramach szkolenia prezentowane są takie zagadnienia, jak formatowanie tekstu, praca z dużymi dokumentami, tworzenie formularzy, korespondencja seryjna, tabele, style, przypisy, spisy treści oraz praca zespołowa nad tekstem.
Szkolenie adresowane jest również do osób korzystających z programu MS PowerPoint, które chcą tworzyć bardziej zaawansowane prezentacje oraz w pełni wykorzystywać bogate możliwości tego programu. Uczestnicy szkolenia poznają metody tworzenia rozbudowanych diagramów i ilustracji, zaawansowane techniki wprowadzania animacji do prezentacji, używania w prezentacjach plików dźwiękowych i filmów oraz  tworzenia chronometrażu.
Adresaci kursu Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które  mają już doświadczenie  w pracy z edytorem teksu MS Word oraz  programem MS Power Point, ale chciałaby poznać nowe funkcjonalności i możliwości tych programów.
Charakter kursu średniozaawansowany
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy polski
Kierownik kursu dr inż. Olga Choreń
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 4h, Zajęcia praktyczne 12h
Cena szkolenia 1150 PLN
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK
450 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Termin rozpoczęcia: po skompletowaniu grupy
Realizacja  w dnia robocze po godzinie 16:00
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty, Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe MS Word:
1. Formaty plików. Zapisywanie dokumentów w określonych formatach dla wybranych użytkowników i sytuacji. Szablony dokumentów i ich wykorzystanie. Wstawianie i praca z obiektami. Formatowanie, pozycjonowanie oraz zmiana rozmiaru elementów graficznych.
2. Importowanie danych do Worda (na przykładzie Excela).
3. Tworzenie i modyfikowanie diagramów oraz schematów.
4. Tabele i ich modyfikacja. Właściwości tabeli, modyfikowanie formatowania. Autoformatowanie tabeli. Wykorzystywanie funkcji do obliczeń.
5. Style. Praca ze stylami jako zalecany sposób tworzenia dokumentów.
6. Modyfikacja istniejących stylów. Tworzenie własnych stylów. Dobre praktyki wykorzystywania stylów w dokumentach.
7. Układ dokumentu i przygotowanie do druku. Numerowanie stron. Tworzenie spisów treści. Wstawianie nagłówków i stopek, przypisów, zakładek i  linków. Wykorzystywanie i wyświetlanie znaków niedrukowanych. Podział dokumentu na kolumny. Marginesy i orientacja stron.
8. Pisownia. Poprawność ortograficzna i gramatyczna, słowniki użytkownika, tezaurus. Autokorekta i modyfikowanie jej działania.
9. Praca grupowa. Opcje śledzenia zmian. Publikowanie i edycja dokumentów. Wersje dokumentów. Ochrona i ograniczanie dostępu do dokumentów.
10. Korespondencja seryjna. Przygotowanie głównego dokumentu. Wykorzystanie bazy danych. Filtrowanie rekordów z bazy danych.
MS Power Point:
1. Tworzenie własnych szablonów prezentacji. Korzystanie z innych prezentacji – kopiowanie slajdów, grafiki, kolorów, czcionek. Tworzenie diagramów, ręczne rysowanie. Przejścia i schematy animacji. Rodzaje efektów, ustawienia efektów, łączenie efektów, animowanie wykresów.
2. Wstawianie do prezentacji innych dokumentów (dokumentów Worda, arkuszy Excela). Wstawianie nagrań dźwiękowych i filmowych. Prezentacje niestandardowe. Prezentacje przeznaczone do samodzielnego oglądania chronometraż, nagrywanie narracji, przyciski i linki. Tryb prezentera (prezentowanie dwuekranowe).
3. Wykresy. Typy wykresów i ich zastosowania. Formatowanie wykresów.
4. Wybrane aspekty prowadzenia prezentacji.
5. Przygotowywanie, czas, dobre praktyki odnoszące się do treści.
6. Przygotowanie prezentacji do wydruku i drukowanie.
7. Eksport do innych aplikacji.
Opis ćwiczeń Ćwiczenia odbędą się w postaci interaktywnej na bazie przygotowanych dla słuchaczy materiałów obejmujących zagadnienia przedstawione w treści programowej kursu. W pierwszej kolejności odbędą się ćwiczenia z Worda (8 godzin), a następnie z Power Pointa. Każdy słuchacz będzie miał do swej dyspozycji indywidualne stanowisko komputerowe.
Podstawowe środowiska i narzędzia MS Office: Word, Powerpoint
Warunki zaliczenia Wykonanie ćwiczeń praktycznych
Świadectwa i certyfikaty Świadectwo PJATK ukończenia kursu
Korzyści
Nieodzowna wiedza poprzedzająca Znajomość na poziomie podstawowym programów MS Word oraz MS Power Point
Pożądana wiedza poprzedzająca
Wykaz literatury Materiały dydaktyczne zostaną udostępnione szkolonym

 

KONTAKT
Strona kursu  
Kontakt do prowadzących kurs  
Kontakt do celów organizacyjnych Anna Łosik,  Ewa Zaleska-Chrobak
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Kursy Linux LPI

Kurs Japońskiego

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl