Kursy i szkolenia informatyczne | PJATK w Gdańsku

Nowoczesne aplikacje internetowe – zapisy wstrzymane

 

Nazwa kursu Nowoczesne aplikacje internetowe
Liczba godzin 15
Mnemonik MWA

 

OPIS
Założenia i cele Kurs ma na celu:
­- zapoznanie uczestników z wzorcami budowania aplikacji NodeJS,
­-zapoznanie z wzorcami projektowymi do budowania interfejsów użytkownika: MVC, MVVM,
­- przedstawienie wybranych technik i technologii wytwarzania aplikacji typu Single Page (SPA),
­- zapoznanie z wybranymi narzędziami wspomagającymi proces budowy aplikacji SPA
Adresaci kursu Kurs adresowany do projektantów, programistów, studentów i innych osób chcących pogłębić wiedzą o projektowaniu i programowaniu aplikacji internetowych.
Charakter kursu podstawowy
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy polski
Kierownik kursu mgr inż. Adam Urbanowicz, IHS Global
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 5 godzin; Zajęcia praktyczne 10 godzin
Cena szkolenia  1300 PLN
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK
 450 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Termin rozpoczęcia do uzgodnienia
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe • Programowanie obiektowe w JavaScript
• proces budowy aplikacji webowej z wykorzystaniem NodeJs
o zapoznanie z modułem express
o url routing
o generator widoków EJS
o proces automatyzacji zadań z wykorzystaniem Gulp.js
• Wzorzec projektowy MVVM
o Framework Knockout.js
• Wzorzec projektowy MVC
o Framework Angular
Opis ćwiczeń • Uruchomienie środowiska serwerowego w NodeJs wykorzystując moduł express
- obsługa podstawowych żądań http
- hostowanie aplikacji internetowej
- zapoznanie się z modułem do routingu
- oprogramowanie procesu przetwarzania żądania
• utworzenie api REST z usługami do wykonywania operacji CRUD na bazie danych
- skonfigurowanie api restowego do pracy z bazą MongoDb
• oprogramowanie widoków dla strony internetowej biblioteki szkolnej z wykorzystaniem generatora Html EJS
- zautomatyzowanie procesu startowania i restartowania aplikacji
-zautomatyzowanie procesu wstrzykiwania plików JavaScript
i CSS
- zautmotyzowanie procesu odświeżania strony internetowej przy budowie widoków
• wykorzystanie Knockout.js do oprogramowania interfejsu użytkownika zgodnie ze wzorcem MVVM
• wykorzystanie AngularJs do oprogramowania interfejsu użytkownika zgodnie ze wzorcem MVC
Podstawowe środowiska i narzędzia 1. Edytor tekstu Brackets
2. Baza danych Mongo
3. NodeJs
Warunki zaliczenia Wykonanie ćwiczeń praktycznych
Świadectwa i certyfikaty Świadectwo PJATK ukończenia kursu
Korzyści Po ukończeniu kursu programista będzie posiadał podstawową wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach do budowania aplikacji internetowej w NodeJs
Nieodzowna wiedza poprzedzająca Znajomość podstaw programowania w języku JavaScript
Pożądana wiedza poprzedzająca
Wykaz literatury Jeff Dickey, „Nowoczesne aplikacje internetowe. MongoDb, Express, AngularJs, NodeJs”, Helion, 2016

 

KONTAKT
Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs  
Kontakt do celów organizacyjnych Dziekanat
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

Facebook

Kursy Linux LPI

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl