PJATK w Gdańsku – Najlepsza niepubliczna akademia techniczna w Polsce | PJATK w Gdańsku

Optymalizacja kodu SQL i PL/SQL – zapisy wstrzymane

 

Nazwa kursu Optymalizacja kodu SQL i PL/SQL
Liczba godzin 28
Mnemonik

 

OPIS
Założenia i cele Celem kursu jest przedstawienie różnych aspektów optymalizacji kodu SQL, PL/SQL.
Kursanci poznają sposoby identyfikowania problemów optymalizacyjnych i rozwiązywania ich poprzez konfigurację bazy, konfigurację optymalizatora bądź refactoring kodu.
Adresaci kursu Programiści bazodanowi, osoby na co dzień pracujące z bazami danych
Charakter kursu zaawansowany
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy polski
Kierownik kursu mgr Robert Suski, Acxiom GSC Polska
Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 8 godzin; Zajęcia praktyczne 20 godzin
Cena szkolenia 1900 PLN
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i absolwentom PJATK
750 PLN
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych
Termin i realizacja Termin rozpoczęcia: do uzgodnienia
Realizacja popołudniami (od godz. 16.30) lub w weekendy
Harmonogram spotkań
Charakter kursu Otwarty,
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej grupy słuchaczy

 

WYMOGI
Treści programowe 1. Sposoby identyfikowania problemów wydajnościowych.
2. Optymalizator kosztowy – sposób działania i jego konfigurowanie.
3. Techniki optymalizacji zapytań SQL i kodu PL/SQL
Opis ćwiczeń Zadaniem uczestników będzie wyszukiwanie problemów optymalizacyjnych i rozwiązywanie ich.
Podstawowe środowiska i narzędzia Oracle DB
Warunki zaliczenia Wykonanie ćwiczeń praktycznych
Świadectwa i certyfikaty Świadectwo PJATK ukończenia szkolenia
Korzyści W czasach baz przechowujących ogromne zbiory danych problemy wydajnościowe kodu bazodanowego pojawiają się często, w związku z tym  umiejętność identyfikowania tych problemów i rozwiązywania ich jest nieoceniona.
Nieodzowna wiedza poprzedzająca Znajomość SQL, bazy danych Oracle
Pożądana wiedza poprzedzająca
Wykaz literatury Literatura podstawowa:
Troubleshooting Oracle Performance, Christian Antognini

 

 

KONTAKT
Strona kursu  
Kontakt do prowadzących kurs Robert.Suski@acxiom.com
Kontakt do celów organizacyjnych Dziekanat
mail: gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

Zapisz się

YABC2013

Rekrutacja WSNM 2016

Informacje bieżące

CISCO

Kursy Linux LPI

  • © 2020 PJATK - Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów :: ul. Brzegi 55, tel. 0-58 683 59 75 :: współpraca: bank zdjęć Pixmac.pl